“Negen jaar heb ik mijn bijdrage mogen leveren aan het Zorgnetwerk Midden-Brabant. In die periode is er veel gebeurd.

Komende uit de tijd van marktwerking heb ik kunnen zien hoe samenwerken in de zorg in de lift kwam. De samenwerkende zorgpartners pakten steeds meer projecten en programma’s op. Een toenemend aantal bevlogen professionals ging zich actief inzetten voor betere ketenzorg en andere vormen van samenwerking. Ook steeds meer partners van buiten de zorg raakten betrokken. Denk aan gemeenten, welzijnsorganisaties en verzekeraars. En tot mijn genoegen zie ik ervaringsdeskundigen zich inzetten in het netwerk. Zo komt het adagium ‘voor de patiënt’ echt tot leven.

Fijn team

Ik ben, nu ik het Zorgnetwerk Midden-Brabant ga verlaten, het team van het bureau veel dank verschuldigd. Een van mijn taken was om goede programmamanagers te vinden, zoveel mogelijk vanuit het netwerk zelf. Steeds weer vonden we deskundige collega’s die het aandurfden om vanuit het netwerk te gaan werken. We hebben zo een fijn team gemaakt; met elkaar zijn we een verbindende schakel in goede zorg in de regio. En onder elkaar zorgen we voor een goede sfeer en creëren we een gastvrije en fijne plek om naartoe te gaan.

Vertrouwen van bestuur

Als directeur mocht ik de linking pin zijn tussen het netwerk, het bureau en het bestuur. Het Algemeen Bestuur gaf me het vertrouwen om mee te denken over de koers van het netwerk, het verder professionaliseren ervan en het realiseren van resultaat. Dat heb ik met veel genoegen gedaan. Zo konden we naast het verder uitbouwen van transmurale ketenprojecten voor bijvoorbeeld wondzorg, hersenletsel en palliatieve zorg, ook innovaties opzetten zoals de Brabantse proeftuin dementie en samenwerken met onderwijsinstellingen. Daaruit is bijvoorbeeld de Zorgacademie Midden-Brabant ontstaan.

Ruimte

Nu de nieuwe regiovisie 2020-2024 klaar is, komt er ruimte voor iets nieuws: een nieuwe directeur en vast ook weer veel nieuwe ideeën, projecten en kansen. Ik ga ook mijn blik verruimen en we komen elkaar vast weer ergens tegen. Blijf met elkaar zorgen voor goede en afgestemde zorg in de regio. Zeker nu door Covid-19 iedereen onder extra druk staat. Zet met elkaar de mooie traditie van meer dan 2 decennia lang samenwerken in ZMBR-verband voort. De tijd is er meer dan ooit rijp voor.”