deel jouw ervaringen als mantelzorger

Zorg jij voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met je gaat en wat je ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor 2020 in te vullen! Met de uitkomsten hiervan kan Alzheimer Nederland opkomen voor de belangen van jou, andere mantelzorgers en mensen met dementie!

Hoe beleven mantelzorgers hun zorgen over de naaste die dementie heeft? Die vraag staat centraal bij de landelijke Dementiemonitor Mantelzorg. Dit is een initiatief van Alzheimer Nederland. Met de antwoorden wil de organisatie het beleid van onder meer de landelijke en lokale overheid beïnvloeden.

Hoe meer hoe luider

Alzheimer Nederland houdt dit onderzoek elke twee jaar. Dat gebeurt samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie, kan meedoen. Hoe meer mantelzorgers meedoen aan het landelijk onderzoek de Dementiemonitor Mantelzorg, hoe luider hun stem kan doorklinken richting onder meer de overheid.

Oproep: vul in

Dus daarom de oproep: ben je mantelzorger van een naaste met dementie die het meeste voor die naaste zorgt, of die nu thuis woont of in een zorginstelling? Vul de vragenlijst online in >
Dat vraagt hooguit 20 minuten van jouw tijd. De vrucht daarvan is belangrijk. Want daarmee kan Alzheimer Nederland opkomen voor de belangen en behoeften van mantelzorgers en hun naasten met dementie. Bij de overheid én bij zorgverzekeringen en zorgaanbieders.

Lees de flyer Dementiemonitor 2020 >