Vroegsignalering en een project vergelijkbaar met DemenTalent: met deze 2 zorginhoudelijke thema’s pakt het regioteam jonge mensen met dementie (JMMD) door in Midden-Brabant.

De afgelopen 2 jaar is in 3 pilotregio’s hard gewerkt aan de implementatie van de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie. Dit Unicity I-project heeft geleid tot de kennisbundel ‘Samenwerking Dementie op jonge leeftijd’> Deze bundel biedt zorgorganisaties informatie, tips en materialen om passende zorg en ondersteuning voor de doelgroep in de eigen regio te organiseren.

Eigen regioteam in Midden-Brabant

Regio Midden-Brabant was geen onderdeel van het Unicity I-project. Daarom is hier 2 jaar geleden een eigen regioteam aan de slag gegaan met het vertalen van de zorgstandaard naar onze regio en de betekenis hiervan voor het zorgaanbod voor de doelgroep van jonge mensen met dementie en hun naasten. Daarvoor hebben Thebe, Schakelring en De Wever onder de vleugels van het Zorgnetwerk Midden-Brabant de handen ineengeslagen en de krachten gebundeld. De inzet: optimale zorg, ondersteuning en begeleiding van jonge mensen met dementie. Lees meer over de resultaten tot nu toe >

Unicity II

Inmiddels is Unicity II opgestart. Onderdelen van dit project zijn het in kaart brengen van de huidige stand van zaken van het netwerk en het identificeren van kansen voor doorontwikkeling. Het netwerk JMMD in Midden-Brabant wil graag doorontwikkelen. Dat wordt de komende twee jaar ondersteund door Unicity II, waarvan de doelen zijn:

  • doorontwikkeling netwerk;
  • actieve betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals bij het netwerk;
  • verbetertraject op 2 zorginhoudelijke thema’s;
  • genereren van nieuwe (praktische) kennis actieonderzoek;
  • aanleren van basiskennis en -vaardigheden voor actieonderzoek.

Op- en doorpakken

Annelein van Sluijs, programmamanager van het Dementie Ondersteuning en Trainingscentrum bij De Wever, is projectleider van het regioteam: “We hebben bovenstaande punten opgepakt. Vilans ondersteunt ons netwerk bij de doorontwikkeling met een Vilans-adviestraject; RadboudUMC ondersteunt bij het actieonderzoek. Tijdens een brainstormsessie kozen we voor ‘vroegsignalering bij huis- en bedrijfsartsen’ en ‘de implementatie van Dementalent’ als de 2 zorginhoudelijke thema’s om verder mee door te pakken.”

Vroegsignalering

Het stellen van de diagnose dementie bij jonge mensen (onder de 65 jaar) is een probleem. Artsen denken eerst aan een burn-out of aan depressiviteit. Vaak vallen de veranderingen in het gedrag meer op dan problemen met het geheugen. De signalen die wijzen op dementie zijn bij jonge mensen anders dan bij ouderen. Doorgaans duurt het 4 jaar voordat de juiste diagnose dementie is gesteld. Wat hebben huis- en bedrijfsartsen nodig om in een eerder stadium dementie te vermoeden en door te kunnen verwijzen? Deze vraag leent zich uitstekend voor het actieonderzoek.

Werken met talent

We gaan in Midden-Brabant een project opstarten voor jonge mensen met dementie dat vergelijkbaar is met DemenTalent. DemenTalent zet mensen met dementie in hun kracht: kijk naar hun talenten, naar wat zij wél kunnen. Gebruik deze talenten door deze mensen als vrijwilliger in te zetten in de samenleving . Denk aan groenonderhoud bij een sportclub en het helpen in een schoolkantine. Hierdoor voelen zij zich nuttig en waardevol. Zo blijft de aansluiting met de maatschappij behouden en kunnen zij langer zelfstandig blijven functioneren.