Er zijn in opdracht van het Zorgnetwerk Midden-Brabant 2 surprise question posters ontwikkeld voor huisartsen, specialisten en verpleegkundigen: eentje als het om patiënten met copd gaat en eentje als het om patiënten met hartfalen gaat. 

De posters informeren over wat het moment is dat zij de vraag kunnen stellen: ‘Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt de komende 6 of 12 maanden komt te overlijden?’ Als het antwoord daarop ‘nee’ is, dan is het tijd om het gesprek met de patiënt aan te gaan over palliatieve zorg: de best mogelijke zorg, rekening houdend met de wensen van de patiënt.

Bewustwording

De praktijk leert dat het belangrijk blijft om te blijven investeren in bewustwording dat er meer aandacht moet zijn voor de markering dat iemand ongeneeslijk ziek is en wat je daarna moet doen. De posters hangen daarom heel goed op hun plek in bijvoorbeeld teamkamers in het ziekenhuis of in de kantine/koffiekamer bij de huisarts. Download de posters hieronder:

De keuze om voor de surprise question bij copd voor 6 maanden te kiezen, is voortgekomen uit de informatie op www.pallialine.nl uit de richtlijn copd. Daar hebben deskundigen gekozen voor de 6 maanden. Bij de richtlijn hartfalen is op pallialine wel gekozen voor 12 maanden. Uiteindelijk maakt het niet uit wat de hulpverlener kiest, als die zich maar bewust wordt van het feit dat je moet nadenken welke aanvullende informatie waardevol kan zijn bij patiënten met een beperkte levensverwachting.

Surprise question

‘Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?’ Het doel van deze surprise question is niet prognostisch, maar signalerend voor de zorgverlener. Lees hier meer over het begrip surprise question als identificatie-instrument voor markering palliatieve fase >

Markeringsinstrumenten en E-module

Er zijn door middel van multicentrisch prospectief onderzoek 2 markeringsinstrumenten (voor kanker en voor copd) ontwikkeld om de overlijdenskans binnen 1 jaar te berekenen op basis van de surprise question en andere klinische factoren. Ook is er een E-module ontwikkeld om artsen te ondersteunen in het voeren van een markeringsgesprek. Daarin zitten ook gespreksvoorbeelden: 1) patiënt met copd, 2) patiënt met kanker en 3) lastig gesprek met patiënt met kanker. Hieronder de links naar de 2 markeringsinstrumenten en de E-module: