Biedt of creëer een (vrijwilligers)werkplek binnen uw organisatie, vereniging of stichting voor jonge mensen met dementie!

Want een (vrijwilligers)werkplek voor jonge mensen met dementie creëren/bieden, laat iemand langer actief deelnemen aan de maatschappij. Het toont betrokkenheid bij de samenleving. Het is een vorm van Sociaal Ondernemen en biedt ‘winst’ voor groepen in de maatschappij die steun kunnen gebruiken.

Wanneer iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, grijpt dat enorm in op zijn/haar leven. Jonge mensen met dementie spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij of zijn kostwinner en opvoeder. Ook willen ze hun andere bezigheden, rollen en verantwoordelijkheden niet verliezen. Ze willen een zo normaal mogelijk leven blijven leiden. Talenten en interesses blijven aanwezig, ondanks hun dementie.

Het project Vergeten Talent brengt vraag & aanbod bij elkaar met betrekking tot (vrijwilligers)werk voor jonge mensen met dementie of beginnende geheugenproblemen.

Het (vrijwilligers)werk is passend bij de (levens)ervaring, kracht en talenten van de deelnemers. Wij zijn op zoek naar organisaties die mogelijkheden zien om (vergeten) talent in te zetten!

Wat kan u verwachten van Vergeten Talent?

Op de eerste plaats een betrokken en enthousiaste vrijwilliger! Zo ook kan (gratis) gebruik gemaakt worden van een trainingsaanbod voor uw bedrijf en/of medewerkers met uitleg over dementie, de verschijnselen en hoe je ermee om kunt gaan. En zorgt Vergeten Talent voor begeleiding en coaching bij uitvoer van het vrijwilligerswerk door de talentmakelaar en of de betrokken casemanager dementie.

Deze organisatie gingen u voor

Een veehouder die een helpende hand krijgt van een assistent dierverzorger, een woonzorgcentrum dat assistentie heeft van een activiteitenondersteuner en een tuinder die extra hulp heeft voor

Verkoop van eigen producten.
Kijk en luister naar een vrijwilliger aan het werk. En zie wat het effect is voor beide partijen!

Bent u geïnteresseerd, ziet u een mogelijkheid binnen uw organisatie of wilt u meer informatie? Richt u dan tot de talentmakelaar van Vergeten Talent.

Elly Robben
E-mail: e.robben@zmbr.nl
Telefoon: 06 – 13 37 41 38

Folder