Soms loopt het leven anders dan gehoopt of verwacht, zeker wanneer we ouder worden of ongeneeslijk ziek. We worden dan geconfronteerd met de kwetsbare kanten van het bestaan en dat roept vragen op. Waarom overkomt mij dit? Wat maakt het leven nog de moeite waard? Ben ik geen last voor anderen? Hoe neem ik afscheid van het leven en de mensen van wie ik houd? Dit zijn levensvragen waar geen makkelijk antwoord op is en waar mensen over kunnen piekeren, slecht van slapen of stress van ondervinden. Met iemand praten kan dan helpen om gedachten te ordenen en ruimte te maken voor de dingen die ons bezighouden. Wanneer er geen familielid of bekende is bij wie iemand zich vertrouwd en veilig voelt om een gesprek te voeren over levensvragen, kan een geestelijk verzorger uitkomst bieden.

Geestelijke verzorging thuis

Geestelijk verzorgers zijn al decennialang werkzaam in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Nu de zorg steeds meer naar huis verplaatst wordt, is deze vorm van zorg ook thuis mogelijk. De geestelijk verzorgers van de Centra voor Levensvragen zijn er voor iedereen van 50 jaar en ouder. Ook voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten, is ondersteuning door een geestelijk verzorger thuis mogelijk. De kosten van de begeleiding worden volledig vergoed.

Samenwerking Brabantse centra voor levensvragen 

Met ingang van 1 januari 2022 gaat de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant samen met de centra voor levensvragen van Noordoost-Brabant, en Zuidoost-Brabant verder als ‘Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant’. Door deze krachtenbundeling kunnen de beschikbare subsidiemiddelen efficiënter ingezet worden zodat we nog meer mensen met levensvragen kunnen ondersteunen. De Praktijk voor Levensvragen heeft de afgelopen drie jaar een stevige basis gelegd waarop we kunnen voortbouwen in het nieuwe regionale samenwerkingsverband. We zijn blij met de partners die we hebben gevonden in Noordoosten en Zuidoosten van de regio en hebben er vertrouwen in dat het lokale gezicht van de Praktijk voor Levensvragen behouden zal blijven met de bekende en gewaardeerde gezichten van onze eigen geestelijk verzorgers. Zij zetten hun werk voort zoals verwijzers en mensen met een levensvraag gewend zijn.

Meer informatie en het aanmeldformulier voor één of meer gesprekken met een geestelijk verzorger zijn te vinden op de nieuwe website van het Centrum voor levensvragen Oost-Brabant www.centrumvoorlevensvragen-oostbrabant.nl.