Een nieuwe teamcoördinator casemanagement.  

Per 1 juni 2022 heeft Doortje Huizinga haar werkzaamheden als teamcoördinator casemanagement bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant beëindigd. In de praktijk is gebleken dat de combinatie met de functie als casemanager dementie lastig uitvoerbaar is. Gelukkig blijft Doortje als casemanager voor de regio behouden en gaat ze al haar uren hier weer aan besteden. We zijn Doortje dankbaar voor de inzet die ze het afgelopen jaar heeft getoond en wensen haar het beste toe bij het vervolgen van haar andere taken. 

Vera Snels ( v.snels@zmbr.nl ) is bereid gevonden om de komende maanden als waarnemend teamcoördinator te functioneren. Sinds vorig jaar is Vera werkzaam bij ZMBR als projectleider ‘technologie bij dementie thuis’. Eerder werkte Vera als dementieconsulent en waarnemend casemanager dementie.