De Dementietuin is een feit: aangelegd binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant; gevuld met al 3 projecten en klaar voor de eerste nieuwe zaadjes ter ondersteuning van mensen met dementie.

De Dementietuin draagt via innovatie en inspiratie bij aan behoud van kwaliteit van leven voor mensen die leven met dementie. Jan Lam van het Dementienetwerk Midden-Brabant: “Ons netwerk heeft een Meerjarenplan en een daaruit voortvloeiend werkplan. Eén van doelen uit dat werkplan is voldoende ondersteuning en zorg beschikbaar stellen om mensen met dementie zo verantwoord mogelijk thuis te laten wonen. Hoe organiseer je dat, wetende dat meer menskracht alléén niet de oplossing is? De techniek is het antwoord. Vanuit de Dementietuin zetten we in op ook andere mogelijkheden van ondersteuning.”

Eerste kuiltje voor nieuw zaadje

Er staan nu 3 projecten stevig geworteld in de Dementietuin: Bouwen aan Vertrouwen, Groen & Grijs en de Technokoffer. Die zijn overgeplant vanuit de voormalige Brabantse proeftuin dementie. Het eerste nieuwe zaadje waarvoor het kuiltje al is gegraven, heet eHealth en domotica. Het Zorgnetwerk trekt daar een projectleider voor aan: Vera Snels start 1 maart voor 20 uur in de week. Inzet: meer bekendheid van en kennis over de mogelijkheden van zorgtechnologische hulpmiddelen bij mensen met dementie, mantelzorgers én professionals. Wordt vervolgd …

Organisch

“In het Dementienetwerk zijn overlegtafels van waaruit we de grote lijnen uitzetten. De Dementietuin is de organische plek waar het allemaal gebeurt. Samen met zorg- en welzijnsinstellingen, de Hart van Brabant-gemeenten en andere partners. Het is een prima plek om handen en voeten te geven aan de doelen en acties uit het werkplan. Of het nu om jonge mensen met dementie gaat of over het nuttigen van voldoende en gezonde maaltijden”, zegt Jan Lam.