programmacoördinator

Ellen Struijcken heeft in mei de rol van programmacoördinator Zorgen doen we Samen vanuit de gemeenten Hart van Brabant overgenomen van Gerry Leijten.

Ellen is al druk bezig met, onder meer, het voorbereiden van de webinars > die begin oktober van start gaan. Hieronder stelt zij zichzelf aan jullie voor. Wij heten Ellen van harte welkom en wensen haar veel succes!

Even voorstellen

Mijn naam is Ellen Struijcken. Sinds mei 2021 coördineer ik samen met Tonny de Groot het programma Zorgen doen we Samen. Dit is een programma waarin de gemeenten Hart van Brabant en het Zorgnetwerk Midden-Brabant zich gezamenlijk inzetten om de knelpunten bij de overgang tussen de twee domeinen op te lossen. Daarin kunne we met elkaar nog veel winst behalen!

De afgelopen jaren heb ik gewerkt bij zowel organisaties binnen de zorg als binnen de gemeente. Deze twee werelden groeien steeds meer naar elkaar toe. Met kleine stapjes weliswaar, maar met een duidelijke koers. Mijn inziens is dit een noodzakelijke beweging, aangezien mensen geen hulpvraag in hokjes hebben en daarmee ook niet op zoek zijn naar een gefragmenteerd antwoord. Door gezamenlijk op te trekken, met de vraag van de inwoner als uitgangspunt, werken we toe naar oplossingen die aansluiten bij de daadwerkelijke vraag én voorkomen we onnodige inzet van zorg en ondersteuning.

Vanuit mijn werk ervaar ik steeds vaker de meerwaarde van het gezamenlijk optrekken over de domeinen heen. Ik geloof in de ingezette beweging en ben blij en dat ik hier – samen met betrokken partners in het veld – een bijdrage aan mag leveren.