even voorstellen: Iris van Essen

We hebben een nieuwe programmamanager Ketenbrede aanpak versterken zelfredzaamheid: Iris van Essen. Ze stelt zich graag aan jullie voor.

Ik ben Iris van Essen. Als bedrijfskundige heb ik 20 jaar ervaring in het leiden van veranderprojecten en -programma’s in de zorg, waaronder in samenwerkingsverbanden. Afgelopen jaar heb ik een bijdrage geleverd aan landelijke programma’s, zoals Passende Zorg en het Integraal Zorgakkoord. Geweldig om nu in de regio Midden-Brabant een concrete bijdrage te leveren aan de transitieopgave in de ouderenzorg. Ik combineer deze rol met andere opdrachten in de zorg en een coachingsopleiding. Dat is een verrijkende combinatie.

Samenspel

Ik ben 3 maanden geleden gestart als programmamanager `Ketenbrede aanpak versterken zelfredzaamheid’. Dit programma heeft een belangrijk maatschappelijk doel, waarbij de zorgdomeinen elkaar nodig hebben. Dit vraagt om langdurige samenwerking. Ik noem het liever samenspel: dat geeft energie, ruimte tot experimenteren, fouten maken en daarvan leren, realisme en dynamiek. Dit samenspel in combinatie met een goede dosis resultaatgerichtheid in het interprofessionele team maakt dat we al de eerste succesvolle stapjes hebben kunnen vieren.

Het programma richt zich op:

  • vertalen van de visie op zelfredzaamheid naar de praktijk in verschillende zorgdomeinen;
  • vormgeven bewustwordingscampagne zorgprofessional;
  • herontwerpen van ketenrede zorgpaden;
  • opschalen programma Langer Actief Thuis naar andere domeinen;
  • mantelzorgondersteuning.

Graag tot ziens. Wil je nader kennismaken, laat het weten. Dan drinken we een kop koffie!