Client en mantelzorger

Nederland telt naar schatting 12.000 jonge mensen met dementie. Daarvan wonen er ongeveer 300 in regio Midden-Brabant.

Jong betekent: vóór het 65ste levensjaar. Dementie op jonge leeftijd laat een ander beeld zien dan dementie bij ouderen. De specifieke problemen die deze ziekte voor jonge mensen met zich meebrengt, zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving, vragen om een gespecialiseerd zorgaanbod om in hun behoefte te kunnen voorzien.

Vanuit het project Jonge Mensen met Dementie wordt actief aan de slag gegaan met vroeg signalering van dementie bij jonge mensen.

Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met Willem en Monique Sonnema. Willem is op jonge leeftijd gediagnosticeerd met fronto-temporale dementie en vertelt samen met Monique zijn verhaal over de uitdagingen die zij tegenkwamen voordat de diagnose was gesteld.

Kijk het gesprek terug via deze link

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant heeft samen met Thebe, Mijzo en De Wever daarvoor de handen ineengeslagen en de krachten gebundeld in het regioteam jonge mensen met dementie (JMD) om tot deze informatie film te komen.