Er zijn twee filmpjes gemaakt vanuit het project Jonge Mensen met Dementie; in het ene filmpje komen artsen aan het woord over vroegsignalering; in het andere filmpje zie je het verhaal van een jong iemand met dementie.

Nederland telt naar schatting 12.000 jonge mensen met dementie. Daarvan wonen er ongeveer 300 in de regio Midden-Brabant. Jong betekent: vóór het 65ste levensjaar. Dementie op jonge leeftijd laat een ander beeld zien dan dementie bij ouderen. De specifieke problemen die deze ziekte voor jonge mensen met zich meebrengt, zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving, vragen om een gespecialiseerd zorgaanbod om in hun behoefte te kunnen voorzien.

Vroegsignalering

De leden van het project Jonge Mensen met Dementie zijn actief aan de slag gegaan met onder meer het onderwerp vroegsignalering van dementie bij jonge mensen. Dat heeft geleid tot twee filmpjes over dit onderwerp. Hiervoor zijn ze in gesprek gegaan met huisarts Dr. Verheyen en bedrijfsarts Dr. Vorselaars (foto). Zij doen in deze film hun verhaal over tijdige signalering bij jonge mensen met dementie en welke uitdagingen dit traject met zich meebrengt voor een arts. Kijk het gesprek hier terug >

Er is ook een filmpje gemaakt met Willem en Monique Sonnema. Willem is op jonge leeftijd gediagnosticeerd met fronto-temporale dementie en vertelt samen met Monique zijn verhaal over de uitdagingen die zij tegenkwamen voordat de diagnose was gesteld. Bekijk dit filmpje hier >