Was het even stil rondom het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant, stil gezeten hebben ze zeker niet.

Dit netwerk – dat zich bezighoudt met ondersteuning en zorg van ouderen – heeft het afgelopen jaar de eigen rol eens goed onder de loep genomen. “Dat is nu helder en alle betrokkenen in het netwerk zijn het ermee eens”, zeggen voorzitter Titus van den Eijnden en programmamanager Jan Lam.

‘Goede zorg, welzijn en diensten voor elke kwetsbare oudere in Midden-Brabant, zowel op lichamelijk en psychisch als op sociaal vlak. Toegankelijke en samenhangende ondersteuning vanuit een netwerk met kennis van zaken en een menselijk gezicht.’

Dát is de nieuwe ambitie van het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant. Alle 14 betrokken organisaties staan daar vierkant achter. Dit netwerk maakt een doorstart na een periode waarin goed is nagedacht over de eigen rol onder leiding van Titus van den Eijnen. Hij is vanuit het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant naar voren gekomen als de nieuwe voorzitter van dit netwerk.

Van sturen naar verbinden

Van den Eijnden: “Dit netwerk bestaat al meer dan 20 jaar, als stuurgroep. Omdat we niet ‘sturen’ maar eerder samenhang stimuleren door kennis te delen en samen initiatieven te nemen, leggen we nu de nadruk op onze verbindende rol. Met als doel dat er rondom een oudere een clubje mensen ontstaat, uit de sociale én de professionele hoek, die goede afspraken met elkaar hebben over de zorg en ondersteuning. Aangevoerd door een stuurman die dat coördineert. Zulke kwaliteit van samenwerking moet georganiseerd worden. En daar is het Geriatrisch Netwerk voor. Dat heeft een helicopterview en lijntjes met álle betrokkenen. Door elkaar goed te informeren, creëren we samenhang en kunnen we de verbinding leggen tussen diverse activiteiten en mogelijkheden die er zijn.”

Crisisprotocol

Een concreet voorbeeld: het echtpaar Jan (81) en Joke (80). Hij is fysiek kerngezond maar heeft dementie. Zij is glashelder van geest maar breekt haar heup. Ze komen daarvoor op vrijdagavond om 23:15 uur bij de huisartsenpost aan. Joke wordt opgenomen, maar wat gebeurt er met Jan? Als de zorg rondom dit echtpaar goed is georganiseerd, weet de huisarts bij wie hij terecht kan voor de juiste ondersteuning van Jan. Daarvoor is het 24/7 crisisprotocol een uitstekend middel.

In samenhang

Wie gaat wat merken van de verbindende rol van het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant? Titus: “Iedereen die met ouderenzorg te maken heeft profiteert hiervan. We staan voor een zo vloeiend mogelijke overdracht van een oudere die zorg nodig heeft zonder vertraging en daarbij horende ergernis of frustratie. Hij of zij krijgt de verschillende vormen van zorg, ondersteuning en diensten in samenhang: op het juiste moment zonder haperingen. Omdat iedereen weet wat hem of haar te doen staat; van buurman tot mantelzorger tot professional.”

Het afgelopen jaar zijn ook 5 hoofddoelen en 8 uitgangspunten op papier gezet die in de praktijk de zorg van ouderen moeten verbeteren. Die staan mooi overzichtelijk gepresenteerd op deze PDF >   
Klik hier voor meer informatie over het Geriatrisch Netwerk >