met ervaring en netwerk in de zorg

Zorgnetwerk Midden-Brabant is op zoek naar een directeur voor 20-24 uur per week.

Het projectbureau Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant telt 9 medewerkers: een directeur, projectadviseurs en secretariële ondersteuning. Het team werkt in verschillende projecten en deelnetwerken samen met als focus kwetsbare ouderen en chronisch zieke patiënten. In verband met het vertrek van onze huidige directeur komt het bestuur van Stichting
Zorgnetwerk Midden-Brabant graag in contact met een ervaren directeur, met een vooruitstrevende visie op en een sterk netwerk binnen de zorg. Klik hier voor het volledige profiel >

Zorgnetwerk Midden-Brabant

Zorgnetwerk Midden-Brabant is een uniek samenwerkingsverband van en voor zorgaanbieders op het gebied van transmurale ketenzorg en innovatie in de zorg. Het biedt een platform om elkaar te ontmoeten en te informeren. Gezamenlijk streven we naar goede, afgestemde en betaalbare zorg en behandeling voor mensen in de regio Midden-Brabant. Dit is recent vertaald in een nieuwe visie ‘Sterke schakels in de zorg’. Download deze visie hier >

Hoofddomeinen

We organiseren het Zorgnetwerk in 4 hoofddomeinen die met behulp van programma’s en leernetwerken worden vormgegeven:

  • doorstroom programma in de zorg;
  • samenwerking informele zorg en zorg;
  • transmurale ketenprogramma’s;
  • samenwerken met behulp van data: regionale gegevensuitwisseling en inrichten ICT.

Reageren

Wilt u een bijdrage leveren aan de visie en missie van het Zorgnetwerk Midden-Brabant? Hebt u de gevraagde ervaring en bent u toe aan een volgende stap? Dan ontvangen we graag uw motivatie en CV voor 16 oktober aanstaande. E-mail uw reactie naar Kirsten de Jong >

De selectiegesprekken zijn op 4 en 11 november. We stellen het op prijs als u hiermee rekening houdt in uw agenda. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. A.I.M.C. Wydoodt op nummer 06 4019 2656.