Fleur Verhoven is student verpleegkunde op Avans Hogeschool. Ze werkte de afgelopen maanden samen met vier studiegenoten aan een communicatiecampagne voor het regionaal consultatieteam palliatieve zorg.

Ik ben echt heel blij dat ik deze opdracht voor het Netwerk Palliatieve zorg heb mogen doen. De samenwerking met de opdrachtgever was fijn, de lijntjes waren kort en het was goed om een uitstapje te mogen maken naar de meer onderzoekende kant van mijn vak. Dus als er nog meer opdrachten zijn… wie weet voor de toekomst?!” (Fleur Verhoeven, student hbo verpleegkunde)

Deskundige professionals zijn het fundament voor goede palliatieve zorg.  Daarom investeren we binnen het Netwerk Palliatieve Zorg al jaren in scholingsactiviteiten voor de collega’s in de regio. De regionale casuïstiekbesprekingen en de basiscursus palliatieve zorg zijn daar mooie voorbeelden van. Ook in de reguliere zorgopleidingen krijgt palliatieve zorg steeds meer aandacht.

Kansen te over

Tijdens een speciale themabijeenkomst hebben we op 7 juni met collega’s en studenten uit zorg en onderwijs verkend hoe we daarin krachten kunnen bundelen en deelden mooie praktijkvoorbeelden. De conclusie: er zijn kansen te over om samen te werken aan verbetering van palliatieve zorg(onderwijs) in onze regio.

In de basis van elke opleiding

Het landelijke programma O2PZ (Optimaliseren Onderwijs in Palliatieve Zorg)  heeft en aantal bruikbare hulpmiddelen ontwikkeld om deze ontwikkeling te ondersteunen. Palliatieve zorg is generalistische zorg en maakt deel uit van het werk van iedere zorgverlener in de regio. Met partners uit de zorg en het onderwijs is daarom het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 ontwikkeld. Daarin staan de competenties beschreven  waarover elke zorgprofessional moet kunnen beschikken. Het onderwijsraamwerk beschrijft de competenties en bijbehorende gedragsuitingen per opleidingsniveau en levert zo een gedegen raamwerk voor inpassing van palliatieve zorg in elke opleiding. De bijbehorende onderwijsscan kunnen docenten in kaart brengen waar palliatieve zorg al aan bod komt en waar nog verbetermogelijkheden zitten. Linda Vos, docent en kartrekker palliatieve zorg binnen ROC Tilburg gaat hier de komende tijd samen met haar collega’s mee aan de slag. De ondersteuning van experts uit het werkveld zal daarbij goed van pas komen. Bijvoorbeeld door het aanleveren van casuïstiek en het bieden van gastlessen en oriënterende praktijkbezoeken.

Verdiepingsmogelijkheden

Palliatieve zorg verdient een stevige plaats in de basis van elke opleiding. Daarnaast is het belangrijk dat studenten die dat willen zich extra kunnen verdiepen via keuzeonderdelen, zoals een afstudeeronderzoek of een minorproject. Dit is niet alleen leerzaam voor de studenten, maar levert ook een verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg op. Zes bevlogen studenten gaven tijdens de themabijeenkomst een inkijkje in hun project.

Senna Pijpers (vierdejaars verpleegkundestudent, Avans Hogeschool) deed onderzoek naar de beleving van nazorg voor naasten van palliatieve patiënten. Na acht interviews met nabestaanden werd duidelijk dat hier nog veel kansen blijven liggen. Gesprek met de collega’s uit de regio maakten duidelijk dat nazorggesprekken in veel organisaties wel gedaan worden, maar dat die vooral gericht zijn op evaluatie van zorg en minder op ondersteuning bij rouw en verlies. Op de vraag met welke zorgverlener het nazorggesprek gedaan zou moeten worden, kan de naaste zelf het beste antwoord geven. Als kers op de taart schrijft Senna een artikel voor het tijdschrift Pallium om ook collega’s in het land te inspireren.

Toename consultaanvragen

In de minor Projectmatig Innoveren in Zorg werkten Amber Klaver, Julia Verhouden, Fleur Verhoeven, Janne Hamers en Sil van den Heuvel​ (derdejaars studenten verpleegkunde en communicatie, Avans en Fontys Hogeschool) de afgelopen maanden aan een PR-campagne voor het regionaal consultatieteam palliatieve zorg. Het resultaat is gebaseerd op een gedegen vooronderzoek onder potentiële gebruikers van het consultatieteam. Alleen al door de uitvoering van het vooronderzoek zagen wij de afgelopen maanden het aantal consultaanvragen toenemen. De komende tijd kan het consultatieteam zelf aan de slag met uitvoering van het inspirerende plan dat de studenten hebben ontwikkeld.

Wil je meer weten, heb je een goed idee of heb je vragen over hierboven genoemde voorbeelden?
Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar Mirjam Heinsbroek >