ICT gaat in de toekomst een meer belangrijke rol spelen bij de dienstverlening van het Zorgnetwerk. Daarvoor richten we een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) op het gebied van ICT op.

Met ‘Sterke Schakels in de zorg’ heeft het Zorgnetwerk Midden-Brabant voor de komende jaren een stevige regiovisie neergezet. In deze visie speelt ICT een rol die tot nu toe minder belicht is geweest. Om te zorgen dat we komende jaren onze ambities waar gaan maken, wil het Zorgnetwerk Midden-Brabant een RSO oprichten. RSO Midden-Brabant gaat het Zorgnetwerk ondersteunen bij de ICT-vraagstukken.

Wat is een RSO?

Een RSO is een regionale samenwerkingsorganisatie op het gebied van ICT. Doel: het verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg in de regio door elektronische informatie-uitwisseling. Een RSO kan zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau functioneren. In de regio Eindhoven en West-Brabant zijn respectievelijk RZCC en REN West-Brabant actief als RSO. Zij bieden diensten aan zoals edifact berichtenverkeer en veilig e-mailen. Daarnaast draaien zij projecten als ‘medicatieveiligheid in de regio’.

E-overdracht

De eerste ambitie van RSO Midden-Brabant in oprichting is het programma ‘e-overdracht’. Dit start met het in kaart brengen van de huidige situatie en initiatieven en moet leiden tot de juiste informatie voor de verpleegkundige overdracht op het juiste moment in de keten. De RSO faciliteert bij de afstemming tussen de betrokken leden, andere RSO’s en landelijke programma’s. Komende tijd gebruiken we om de RSO op te richten, de organisatie vorm te geven en een start te maken met dit eerste programma.