Goede palliatieve zorg is gebaseerd op de meest recente inzichten en op ervaringen van patiënten en zorgprofessionals.  Ruim 50 richtlijnen palliatieve zorg (te vinden op Pallialine)  vormen het fundament onder het professioneel handelen in de palliatieve zorg.  Omdat de richtlijnen regelmatig worden herzien op basis van nieuwe inzichten kan het voor professionals een flinke uitdaging zijn om steeds op de hoogte te blijven van de meest recente richtlijnen. Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg helpen we graag een handje. Met een groeiende groep experts in de regio volgen we de ontwikkelingen en delen die via zoveel mogelijk kanalen met collega’s werkzaam in de (palliatieve) zorg.

Een van de meest recente herzieningen betreft de richtlijn palliatieve sedatie.
De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de vorige richtlijn (2009) zijn:

  • Het doseringsschema van medicatie is aangepast op basis van voortschrijdend medisch inzicht. Er is meer aandacht voor proportionele sedatie;
  • Het onderwerp acute sedatie is toegevoegd;
  • Er is in de richtlijn meer aandacht voor het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie als onderdeel van de algemene palliatieve zorg.
    Er worden in de richtlijn concrete handvatten voor voorlichting aan patiënten en naasten gegeven;
  • Het lijden hoeft niet alleen lichamelijk van aard te zijn, existentieel lijden speelt ook een rol.
  • Er is aandacht voor mensen met dementie en voor mensen met een verstandelijke beperking;

Heb je vragen over een richtlijn of wil je overleggen over een concrete casus? De collega’s van het regionale consultatieteam palliatieve zorg helpen je graag verder (088) 6051444

Meer informatie vind je via onderstaande links:

Complete richtlijn  in PDF-vorm op www.pallialine.nl/sedatie
Samenvatting en patiëntenfolder https://shop.iknl.nl/search/palliatieve+sedatie/
Filmpjes met uitleg palliatieve sedatie Duinsche Hoeve https://vimeo.com/user174636429
Samenvattingen van richtlijn en het PZ formularium zijn ook in de app PalliArts te raadplegen.