Kijk je mee?

Het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant blikt terug op 2021 en kijkt vooruit naar 2022. 

Wil je in een paar minuten bijgepraat worden over het Hersenletselnetwerk in onze regio? In deze korte ‘Terugblik op 2021’ laten wij je zien wat we als netwerk doen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, hun naasten en betrokken professionals. Laat je informeren over het vastgestelde meerjarenplan en over de verschillende activiteiten die we organiseren. Waaronder uitvoering geven aan Breinlijn > en de organisatie van trainingen voor ervaringsdeskundigen, hun naasten en zorgprofessionals. Je ziet ook hoe de samenwerking  binnen dit netwerk eruit ziet op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Doorontwikkeling website NAH-loket

In deze terugblik komt ook de website van het NAH-loket > aan bod. Met veel enthousiasme zijn we deze website opnieuw aan het inrichten, waarbij we dankbaar gebruik maken van de input die we ontvangen van ervaringsdeskundigen en betrokken professionals. Het actuele zorgaanbod in Midden-Brabant (de sociale kaart) krijgt een prominente plek op de website. Zo is die voor iedereen beschikbaar en makkelijk vindbaar. Wij hopen de website begin komend jaar aan jullie te kunnen presenteren. Hieronder alvast een sneak preview van onze nieuwe sociale kaart!

Het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant

Het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant (HLN) is een samenwerkingsverband dat bestaat uit organisaties, formele en informele zorgverleners, onafhankelijke belangenbehartigers, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het Hersenletselnetwerk biedt zorg en geeft ondersteuning aan mensen met NAH in Midden-Brabant, in alle levensfasen en op alle levensdomeinen. Centraal hierbij staan de eigen kracht en wensen en behoeften van de persoon zelf en de naastbetrokkenen. We ondersteunen in het voeren van de eigen regie. Wil je meer weten? Kijk dan op onze  huidige website >