Er was op 6 juni in het gemeentehuis van Hilvarenbeek een inspirerende bijeenkomst voor zo’n twintig professionals, actief in welzijn en zorg van die gemeente. Onder de aanwezigen wijkverpleegkundigen van Thebe, dorpsondersteuners van Esbeek en Haghorst, beleidsadviseurs van de gemeente, een manager van ContourdeTwern, praktijkondersteuners van huisartsen… om maar eens wat mensen te noemen.

Met grote interesse luisterden ze allereerst naar het verhaal over ‘positieve gezondheid’, gehouden door een bevlogen Rens Henquet. Zij is jarenlang huisarts in Hilvarenbeek en ook voorzitter van de gemeentelijke werkgroep Zorg & Welzijn.  Zij is de initiatiefnemer van het bijeenbrengen van al deze professionals. “Ik wil zo graag positieve gezondheid op de kaart zetten in de gemeente”, vertelt Rens. “Als je je met mensen de gezondheidsklachten die hebben, focust op wat zij wél kunnen en nog graag willen, dan krijg je een heel ander, positiever gesprek dan dat je begint om ziekte, lijden en ongemak zo snel mogelijk weg te werken.”

Eigen overtuigingen onder de loep

Vervolgens kwam Iris van Essen, programmamanager bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant aan het woord. Iris legde uit hoe zij momenteel bezig is om met bijvoorbeeld teamleiders van de verpleegkundigen in het Elisabethziekenhuis in Tilburg zich te bezinnen op hoe je ouderen die in het ziekenhuis komen dusdanig kunt benaderen, dat hun zelfredzaamheid versterkt. Als ze bijvoorbeeld na een bepaalde operatie weer naar huis gaan, wordt door een verpleegkundige niet automatisch en allereerst op de knop ‘wijkverpleging aanvragen’ gedrukt. Maar wordt met de patiënt besproken hoe hij/zij zo goed mogelijk zelf kan leren om het oog te druppelen met een goed beschikbaar hulpmiddel. Om dit verder te ontwikkelen, zullen zorgverleners ook hun eigen – vaak onbewuste – overtuigingen met betrekking tot zorgen voor een ander en voorzieningen inschakelen onder de loep moeten nemen. Nee, éérst goed kijken wat de patiënt zélf (nog) kan, zo nodig eerst met enige ondersteuning van een professional.

Zorgpad dementie

Tenslotte presenteerde Vera Snels het vernieuwde zorgpad dementie. Vera is bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant werkzaam onder meer als teamcoördinator van de casemanagers. Zij legde uit hoe de casemanagers ook altijd goed kijken naar wat iemand met dementie, of diens naaste(n), zelf nog kan en hoe je dat goed kan benutten Daarom schakelt de huisarts tegenwoordig de casemanager al in bij een patiënt als er een vermoeden is van dementie, en niet pas als de diagnose is gesteld.

Ondersteuning bieden

Het gesprek tussen de aanwezigen onderling en met de inleiders was levendig. Veel professionals in Hilvarenbeek weten nu van de hoed en de rand met betrokken tot de besproken thema’s. De inleiders hebben veel nuttig reacties gehoord die ze meenemen in hun werk. Bovendien bleek maar weer al te goed dat werkers in zorg en welzijn elkaar hard nodig hebben om hun patiënten, cliënten, inwoners van het dorp, mensen thuis precies die ondersteuning te bieden die op tijd is, niet te veel, niet te weinig.

Dankwoord

Heb jij ook trek in zo’n inspirerende bijeenkomst in jouw gemeente of wijk die zorgdomein en sociaal domein verbindt? E-mail dan naar Jan Lam. Dank voor het initiatief Rens Henquet, voorzitter gemeentelijke werkgroep Zorg & Welzijn van de gemeente Hilvarenbeek.