Bijpraat moment

Op maandag 10 juli jl. verzorgde ZMBR een digitale informatiebijeenkomst over het Integraal Zorgakkoord. Directeur Tonny de Groot praatte geïnteresseerde netwerkpartners bij over de stand van zaken IZA in Midden-Brabant.

Op maandag 10 juli jl. organiseerde ZMBR een digitale informatiebijeenkomst over het Integraal Zorgakkoord. Tijdens deze bijeenkomst werden geïnteresseerde netwerkpartners uit de regio bijgepraat over de stand van zaken IZA in Midden-Brabant.

Directeur Tonny de Groot lichtte toe welke stappen er de afgelopen 3 maanden gezet zijn:  van de bestuurlijke regiobijeenkomst op 2 maart tot de ondertekening van het regiobeeld Midden-Brabant op 29 juni jl. Dit regiobeeld vormt de basis voor het regioplan (met daarin de prioritaire opgaven voor de regio), dat het komend half jaar opgesteld gaat worden.

Daarnaast werden de transformatieplannen die vanuit onze regio reeds ingediend zijn voor een snelle toets toegelicht:

  • De digitale transformatie (ETZ, gepresenteerd door Elsbeth Taminiau)
  • Toegankelijke mentale gezondheidszorg (GGZ Breburg en partners uit de diverse domeinen, gepresenteerd door Laura Mostert)
  • Slimmer Samenwerken in de Wijk (diverse V VT-organisaties, gepresenteerd door Els de Boer van Thebe (penvoerder). Dit is een aanvraag in kader van het IZA-wijkfonds.

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met een mooie opkomst. Op verzoek van de aanwezigen organiseren we op 25 september as. weer een “bijpraat-moment”.

Aanmelden kan via de link