'Maak gebruik van onze expertise'

Het is nog een paar weken tot het symposium ‘jong & dement, wie is het die mij herkent’ in Tilburg. In aanloop naar 17 september 2019 praten we met Ineke van Rooij. Zij werkt al jaren, onder meer als casemanager, met en voor jonge mensen met dementie.

‘Ik weet bij wie ik terecht kan als ik vragen heb over jonge mensen met dementie’. En: erkenning voor het gespecialiseerde zorgpad dat deze mensen nodig hebben. Dat zijn – als het aan Ineke van Rooij (foto) ligt – de 2 belangrijkste mee-naar-huis-neem boodschappen van het symposium ‘jong & dement’. Het symposium wordt onder de vleugels van het Zorgnetwerk Midden-Brabant georganiseerd voor specialisten, ambtenaren, verzekeraars, zorgprofessionals, huis- en bedrijfsartsen. Klik hier voor meer informatie over jonge mensen met dementie >

Buiten de hokjes

Ineke is zorgadviseur en casemanager voor jonge mensen met dementie bij De Wever. Samen met haar collega Marlies Smulders ondersteunt zij ongeveer 50 jonge mensen met dementie en hun familie in de regio. Beiden volgden de aanvullende opleiding casemanagement voor jonge mensen met dementie bij het landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Ineke pleit ervoor dat jonge mensen met dementie de specifieke zorg krijgen die past bij hun behoefte, leeftijd en ziektebeeld: “Want als je jong bent en dementie hebt, dan grijpt dat op een heel andere manier op je leven en dat van je familie in dan wanneer je ouder bent. Jongere mensen beslissen zélf graag mee over de ondersteuning die zij wensen. Daarom moet je als zorgverlener steeds opnieuw nauw aansluiten op de behoeften en de leefwereld van de cliënt.”

Wat is goed?

Zo vindt Ineke dat jonge mensen niet thuishoren in de dagopvang of woning bij mensen die dan wel dezelfde ziekte hebben, maar 20 tot 30 jaar ouder zijn. “Als ze dat willen wél natuurlijk, maar jonge mensen met dementie moeten de keuze hebben om gebruik te maken van voorzieningen en zorg die beter aansluiten bij hun leeftijd en behoeften. Zoals de mogelijkheid om te kunnen bewegen en creatieve activiteiten te doen. Vergeet ook niet de kracht van het lotgenotencontact wat zij onderling hebben op een dagbesteding voor jonge mensen met dementie: elkaar steunen, helpen en samen plezier beleven. Zo’n specifieke dagbesteding vind je niet in elke woonplaats. Dan loop je helaas tegen de zakelijke kant van de zorg aan. De gemeente vergoedt bijvoorbeeld de kosten voor vervoer naar een dagbesteding buiten je eigen woonplaats niet. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig kunnen we hier tot nu toe nog steeds een mouw passen aan het financiële aspect en op maat gerichte zorg aanbieden, uitgaande van de vraag ‘Wat is goed voor deze cliënt?’

Uit de praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk: afdeling Appel is de woonafdeling van De Wever voor jonge mensen met dementie. “Onlangs was er kortdurend een meneer opgenomen om de thuissituatie te ontlasten. Na deze periode gaf hij aan het hier meer naar z’n zin te hebben dan op de dagbesteding. Nu blijft hij hier 3 dagen per week komen als een soort van dagopvang. Maar hoe regel je dat? Dan merk je dat de systeemwereld niet gelijkloopt met de leefwereld van cliënten. Dat het toch lukt om deze meneer op de woonafdeling op te vangen, laat zien dat we steeds beter in staat zijn om daadwerkelijk aan te sluiten bij de zorgvraag van cliënten. Door creatief mee te denken en mee te voelen, krijgen we het achter de schermen op een of andere manier wel geregeld. Vanuit de gedachte dat dit goed is voor meneer. En dan lukt dat gewoon.”

Zorgpad 2

Wat een casemanager volgens Ineke nodig heeft om goede zorg te kunnen verlenen aan jonge mensen met dementie is, naast inlevingsvermogen, veel kennis. Kennis over het ziektebeeld en over de verschillende zorgproducten. Daarbij: overstijgend kunnen denken en verbindingen kunnen leggen tussen kennis/ervaring en de behoefte van de cliënt. Ineke: “Vanwege de complexiteit van deze ziekte bij jonge mensen, is na de diagnose meteen zorgpad 2 aan de orde. Met specialisten die een breed netwerk hebben en dus heel gericht kunnen doorverwijzen naar juiste behandelaren. Ervaringsdeskundigen, die aanvoelen in welke mate de zorgvraag bij jongere mensen anders is dan bij oudere mensen. We roepen (huis)artsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen dan ook op om: 1. naar het symposium ‘jong & dement’ te komen en 2. gebruik te maken van onze expertise; neem daarvoor contact op met mij via e-mail >

Symposium ‘jong & dement, wie is het die mij herkent’

Onder de vleugels van het Zorgnetwerk Midden-Brabant houden De Wever, Thebe en stichting Schakelring dinsdag 17 september het symposium ‘jong & dement, wie is het die mij herkent’. Dit is voor specialisten, ambtenaren, verzekeraars, zorgprofessionals, huis- en bedrijfsartsen. Je kunt je nog inschrijven voor het symposium, deelname is gratis.