De data van de lezingencyclus in 2018 zijn bekend. Schrijf ze alvast in de agenda.

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, in deze cyclus drie lezingen over sterven, verlies & rouw in 2018. De lezingen hebben als doel om nabestaanden, hulpverleners en andere belangstellenden te informeren over de enige zekerheid die een mens heeft: doodgaan. Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant informeert over de zorg in de laatste levensfase.

Data en thema’s

  • Woensdag 21 februari | ‘praten over het levenseinde’: over het belang van tijdig praten over het levenseinde voor jezelf en voor de ander; lezing door Rob Bruntink.
  • Woensdag 21 maart | ‘dood gaan we allemaal’: een interactieve lezing over hoe je dat doet: het hebben over doodgaan; lezing door Margot Verkuylen en Mariska van Veenen.
  • Woensdag 25 april | ‘krassen op je ziel’: wanneer je je gezin verliest en niets meer wordt zoals het ooit was; lezing door Ada de Jong.

Locatie

Eén van de aula’s van Crematorium Tilburg en omstreken aan de Karel Boddenweg 5 in Tilburg.

Aanmelden

Deelname aan de lezingen is gratis. Aanmelding kan tot en met de dag vóór de lezing via e-mail >
Bel voor meer informatie met (013) 465 73 55.