delen, leren, lachen

Op 22 september hielden we de bijeenkomst ‘Lees’ je levende NAH-boek plaats: met elkaar gedeeld, van elkaar geleerd en met elkaar gelachen. Wat een ervaring!

Geïnspireerd op het Scandinavische concept, organiseerden we een MensenBieb. Een bibliotheek waar jij je boek leest door in gesprek te gaan. Doel van onze bijeenkomst was om professionals de mogelijkheid te bieden in gesprek te gaan met opgeleide ervaringsdeskundigen en te ontdekken op welke manier je ervaringsdeskundigheid kunt inzetten binnen de organisaties. Om als ervaringsdeskundigen anderen te inspireren en kennis en kunde te delen. En om elkaar te ontmoeten.

Levende boeken

We troffen elkaar bij Wijkcentrum en bibliotheek ’t Sant in Tilburg. We trapten de bijeenkomst af met een korte toelichting op het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant, de stichting NAHkracht Brabant en de unieke samenwerking die beiden organisaties hebben op het gebied van de inzet van ervaringsdeskundigheid. We vervolgden het programma met het voorstellen van onze levende boeken aan de hand van een boekenlijst. Op de boekenlijst stond een mooie mix van opgeleide ervaringsdeskundigen en professionals actief in de ondersteuning van mensen met NAH en hun naasten.

Na de voorstelronde zocht elk boek een eigen plek op binnen de locatie waarna de bezoekers (zowel professionals al ervaringsdeskundigen) met hen in gesprek konden gaan. Wat volgde waren inspirerende, verdiepende en levendige gesprekken. Sommige bezoekers hadden bewust een keuze gemaakt over de boeken die ze wilden spreken, andere ontmoetingen ontstonden spontaan. Lopend door de locatie, zag je overal twee- of drietallen met elkaar praten.

Geslaagde bijeenkomst

Na ruim 1,5 uur MensenBieb sloten we de bijeenkomst gezamenlijk af. We blikten terug op een geslaagde bijeenkomst. Van de aanwezigen ontvingen we positieve reacties. Ze gaven aan dat het prettig is om in een kleiner gezelschap met elkaar het gesprek aan te gaan en ervaringen uit te wisselen. Uiteraard hopen wij dat we hiermee een positieve bijdrage hebben kunnen leveren aan het vergroten van de waardevolle inzet van ervaringsdeskundigheid.

Speciaal woord van dank aan de ‘levende’ boeken en de Hersenstichting die deze bijeenkomst mede mogelijk hebben gemaakt. Aan elke deelnemer is een overzicht met boekentips meegegeven, opgesteld door NAH-ervaringsdeskundigen. Bekijk dat overzicht hier >