Er zijn in 2019 nog 2 NAH avonden voor mensen met hersenletsel en hun mantelzorger/familie. Je kunt je daarvoor nog aanmelden!

De avonden zijn op 31 oktober en 12 december, steeds op donderdag.