Het NAH-loket functioneert goed. Dat blijkt uit de evaluatie van dit project afgelopen augustus. Reden om de proef om te zetten naar een blijvend project.

Het NAH-loket is er voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun familie en zorgprofessionals. Zij kunnen er sinds september 2019 terecht met hun vragen en krijgen snel antwoorden die hen verder helpen. Het NAH-loket coördineert de huidige zorg- en dienstverlening aan mensen met NAH in Midden-Brabant en maakt die toegankelijker. Doel is om advies te bieden. Dat advies is onafhankelijk, los van enige organisatie. En ongeacht de oorzaak en de ernst van het letsel.

Bezoek het NAH-loket >

Snel schakelen

Uit de evaluatie in augustus blijkt dat het loket inmiddels goed functioneert. De grootste succesfactor is dat het kernteam van professionals van √°lle zorgaanbieders binnen het NAH-netwerk snel schakelt. Ook is duidelijk dat het NAH-loket in een behoefte voorziet. Er komen inmiddels wekelijks meerdere vragen binnen. Soms is een snelle doorverwijzing of advies voldoende om de vraagsteller verder te helpen. Soms is er meer tijd nodig om de vraag goed helder te krijgen. Om vervolgens de juiste weg naar een oplossing te vinden.

Gehoord voelen

Een groot deel van de vragen gaat om het omgaan met NAH in het dagelijkse leven. Mensen met NAH en hun naasten lopen daar soms in vast. Ze weten dan niet goed waar ze met hun vraag naartoe kunnen. Het NAH-loket heeft mensen echt al goed op weg kunnen helpen. Een regelmatig gehoorde reactie is dat mensen al blij zijn dat ze hun verhaal hebben kunnen doen. Ze voelen zich gehoord.

De pilotfase is voorbij en het NAH-loket Midden-Brabant blijft open. Intussen is er ook landelijk vanuit het ministerie van VWS een vergelijkbaar initiatief in ontwikkeling, de Breinlijn. Een koppeling van ‘ons’ loket met deze landelijke servicelijn ligt voor de hand. Zo kunnen we nog meer mensen bereiken en dus helpen. De komende maanden gaan we daarmee aan de slag. Wordt vervolgd!