5 oktober 2022

Ontvangst en plenaire presentatie

De Symfonie is een mooie ruime locatie met veel licht en ruimte om zowel te staan als te zitten. Mensen zijn enthousiast, blij en enthousiast om elkaar weer te zien en begroeten elkaar hartelijk. Er wordt meteen volop genetwerkt onder het genot van een kopje koffie en lekker gebakje. Na de opening door Tonny de Groot, directeur ZMBR volgt een presentatie door Arjan Postma, boswachter.
Arjan geeft een schets van zijn visie op de zorg aan de hand van een drietal analogieën: Orchideeën; verandering is bottom-up en stuur ideeën de wereld in en blijf deze herhalen. Hoe wild deze ook lijken te zijn. Mieren verandering is bottom-up en stuur ideeën de wereld in en blijf deze herhalen. Hoe wild deze ook lijken te zijn. Bomen en schimmels in het bos; Samenwerking is het samenvoegen van verschillende organismen die gezamenlijk iets moois creëren (bos).
Tot slot nog 2 korte anekdotes over vrouwen, die voor wat hilariteit in de zaal zorgen.
Tonny de Groot, dankt Arjen voor zijn levendige beeldspraak en vergelijking met de zorg. Voor haar is de boodschap durf los te laten en laat de natuur zijn gang gaan. De dynamiek tussen de verschillende organismen brengen als een natuurlijk proces de verandering op gang. Hebben wij in ons netwerk genoeg gekke mieren om de verandering bereiken.

Workshops

Er zijn twee rondes met elk drie workshops waar aan deel genomen kan worden. In de eerst ronde zijn de thema’s; Inzet ervaringsdeskundigheid, Domeinoverstijgend Samenwerken (DOS): Community Care Dongen en Technologie bij dementie thuis. In de tweede ronde komen Netwerk Palliatieve Zorg: ACP, RSO Midden-Brabant: PGO in de praktijk en De Zorg van morgen aan bod.

Uitreiking van de Bergmansfonds Care-Award 2022

We naderen alweer het eind van deze inspirerende middag en gaan over tot de feestelijke uitreiking van Bergmans fonds Care- Award 2022 door wethouder Marcella Hendriks. Er zijn 29 inzendingen ontvangen en het is bijzonder om te zien hoe inventief de ideeën zijn en betrokkenheid is van de zorgprofessionals. Daarin vooral gekeken naar de impact voor de individu en het daadwerkelijk uit kunnen voeren en makkelijk te integreren.
De eerste prijs is voor Stichting Sarban de Toekomst met het idee MBO in bedrijf. Zij bieden extra begeleiding om de taalachterstand bij vluchtelingen te verkleinen. Tweede plaats gaat naar Bindweefsel met het idee om vrouwen met een migratie achterstand door vaardigheden met textiel met elkaar in verbinding te brengen.

Afsluiting

Na deze prijsuitreiking komt er rond 19.00 toch echt een einde aan deze inspirerende middag. Tonny sluit deze af en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en hoopt dat de doelstellingen van de dag (inspireren, ontmoeten en delen) voor iedereen geslaagd zijn.

Voor meer informatie over de workshop en de andere onderdelen van deze middag en de sfeerimpressie klik hier.