Samen knelpunten oplossen

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant heeft samen met de Hart van Brabant-gemeenten en zorgprofessionals uit de regio een nieuw programma opgezet: ‘Zorgen doen we samen’.

De aanleiding om dit programma op te zetten zijn de knelpunten die ontstaan als cliënten ondersteuning ontvangen van de gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet en toenemende zorg nodig hebben van zorgprofessionals. Zowel de cliënten als de zorgprofessionals ervaren die knelpunten. We zoeken uit hoe die knelpunten ontstaan en vooral ook hoe ze zijn op te lossen.

Professionals denken mee

Veronique Holtmaat, directeur van het Zorgnetwerk en programmamanager Zorgen doen we samen: “Er zijn nog te vaak situaties waarin mensen, juist in de overgangen vanuit het domein van Wmo of Jeugdzorg naar zorg en vice versa, om allerlei redenen niet de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Dat komt vaak door regelgeving of door onbekendheid over elkaars werkwijze. In het programma Zorgen doen we samen denken de professionals uit de praktijk, zoals wijkverpleegkundigen en medewerkers van wijkteams, mee. Bijvoorbeeld over hulp bij het huishouden. We verwachten daardoor beter en sneller tot afdoende oplossingen te komen. Zodat mensen niet onnodig lang hoeven te wachten op zorg, er betere coördinatie is en minder onduidelijkheid.

Ogen en oren open

Marly Rijnders is zorgadviseur en maakt deel uit van dit programma. In haar werk komt ze bij de mensen thuis en weet dus heel goed wat daar speelt en leeft. Zij zegt: “Het is fijn om in dit programma met de betrokken beleidsmakers aan tafel te zitten. Ik vertegenwoordig daar vanuit De Wever samen met de collega’s uit de wijkteams de stem van de cliënt en vertaal de gevolgen van wat gemeenten bedenken naar alledaagse situaties. Zo kan ik ze van onderaf voeden met vragen als ‘Wat betekent dit voor de cliënt?’ en ‘Hoe pakt dat dan uit in de dagelijkse praktijk?’ Ik merk dat hun ogen en oren openstaan voor die input. We leren veel van elkaar. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we samen tot oplossingen komen die leiden tot zorg die beter aansluit bij de wens van de cliënt.”

Hoopgevende resultaten

Het programma Zorgen doen we samen loopt nu een half jaar en de eerste resultaten zijn volgens Veronique Holtmaat hoopgevend: “Omdat er veel kennis en concrete oplossingen voor de praktijkproblemen op tafel komen. We moeten de eerste adviezen nog aanbieden, maar daar zitten zeker zaken bij die direct kunnen worden toegepast in de praktijk. In mei is de eerste evaluatie om te kijken of het programma doorgaat en eventueel uitbreidt. We hebben nu 4 knelpunten gedefinieerd en 3 teams zijn al bezig. Misschien volgen er meer, want al pratende stuiten we op veel meer zaken die de moeite waard zijn om op deze manier aan te pakken.”