Elly Robben

VertegenTalent is een nieuw initiatief in Midden-Brabant. Dat biedt jonge mensen met dementie (vrijwilligers)werk dat past bij hun (levens)ervaring, passies en talenten . Daarvoor is mede vanuit het Dementienetwerk een talentmakelaar aangetrokken: Elly Robben. Zij startte half februari en stelt zich graag voor.

Elly Robben: “Bij VergetenTalent kijken we naar wat de mensen nog wél kunnen in plaats van dat we de beperkingen centraal stellen. Zo kunnen we werk op maat bieden, dat mensen in hun eigen tempo doen en in een veilige omgeving.”

Vraag en aanbod

“Ik ben als talentmakelaar de schakel en bemiddelaar tussen de persoon met dementie (en diens begeleider) en de (maatschappelijke) organisatie. Bij het (vrijwilligers)werk doen we een beroep op de talenten, interesses en vaardigheden van de persoon met dementie. Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk actief deelnemen aan de maatschappij. En de organisaties krijgen de mogelijkheid om betekenisvol te zijn voor een ander. Ik combineer deze functie met mijn werk als vrijwilligerscoördinator bij De Wever; locatie De Hazelaar en Damast. Daar heb ik al veel ervaring opgedaan met vraag en aanbod bij elkaar brengen. Met mensen in hun kracht zetten en houden en ze daarbij een win-win-gevoel te geven. Deze ervaring komt goed van pas bij de inhoud en taak van deze mooie functie.”

Lees hier het verhaal van de al geslaagde match tussen Miranda en De Hazelaar in Tilburg >

Wat gaat Elly de komende tijd doen?

  • VergetenTalent onder de aandacht brengen en houden in de regio bij jonge mensen met dementie, belangenorganisaties en maatschappelijk organisaties.
  • Actieve en nauwe samenwerking onderhouden met casemanagers in de regio.
  • Uitbouwen van het netwerk om passende werkplekken te vinden en te binden.
  • Vraag en aanbod bij elkaar brengen en komen tot een succesvolle en sterke samenwerking tussen vrijwilligers en organisaties.
  • Uitwerken, implementeren en borgen van werkprocessen en –wijzen.