Ivon Groot

Graag stellen we onze nieuwe programmamanager van het Hersenletselnetwerk (HLN) aan jullie voor: Ivon Groot.

Ivon Groot is aangesteld als programmamanager ter vervanging van Riëtte Blacquière, die op interim basis deze functie heeft ingevuld. Ivon stelt zichzelf hieronder voor en beschrijft welke taken zij gaat oppakken. We zijn blij dat Ivon het Hersenletselnetwerk komt versterken, zodat we verder kunnen blijven bouwen aan dit netwerk. Wij wensen haar en alle leden van het HLN veel succes met de samenwerking.

Kennismaking

“Ik ben Ivon Groot. De afgelopen 11 jaar ben ik werkzaam geweest voor een gemeente, waar ik diverse beleidsfuncties had. Met de gewijzigde Jeugdwet in aantocht heb ik als projectleider transitie Jeugdzorg de (regionale) beleidsvisie ontwikkeld en de Jeugdwet geïmplementeerd. Als beleidsadviseur Sociaal Domein stond onder meer het intensiveren van de samenwerking van (regio)gemeenten onderling en belangrijke partners als het onderwijs, huisartsen, zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen centraal. Ik haal veel werkplezier uit het investeren in de samenwerking, om zo toe te werken naar het bereiken van gezamenlijk gestelde doelen. Dit vanuit een praktische en creatieve insteek. Ik kijk er dan ook naar uit om kennis te maken met jullie!”

Hersenletselnetwerk

Als programmamanager van het Hersenletselnetwerk richt Ivon zich op:

  • bijdragen aan de samenwerking tussen de leden van het Hersenletselnetwerk;
  • verdere implementatie van de Breinlijn;
  • werkzaamheden voortkomend uit het Landelijk Overleg Hersenletsel, waaronder zaken rondom de zorgstandaard;
  • coördineren en faciliteren van activiteiten van de werkgroep CVA;
  • diverse activiteiten voor mensen met NAH, zoals café Brein;
  • bevorderen van de inzet van ervaringsdeskundigen en deelname aan de stuurgroep NAHkracht Brabant;
  • (mede) organiseren van jaarlijkse werkconferenties en andere vormen van uitwisseling van informatie en deskundigheidsbevordering;
  • scholingsactiviteiten voor ervaringsdeskundigen en professionals;
  • afhandeling van subsidieaanvragen en -verantwoordingen.