Ard van der Kruis

Ard van der Kruis volgt Willem Kieboom (De Wever) op als voorzitter van de stuurgroep van het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant*. De afgelopen drie jaar was Ard namens ETZ al lid van de stuurgroep.

Ard van der Kruis is sinds januari 2018 zorgmanager in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Als zorgmanager is hij, samen met medisch managers, integraal verantwoordelijk voor een zevental zorgeenheden, waaronder de neurologie en neurochirurgie. Hij heeft een achtergrond in organisatiewetenschappen en heeft zijn werkervaring opgedaan als onafhankelijk zorgadviseur en als lijnmanager in ziekenhuizen.

Dankwoord

Het Zorgnetwerk bedankt Willem Kieboom van harte voor de afgelopen jaren. Hij heeft samen met de stuurgroep een belangrijke rol gespeeld in de positionering van het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant, bij het tot stand komen van het vernieuwde NAH-loket en bij de integratie daarvan in de landelijke Breinlijn.

*Het Hersenletselnetwerk (onderdeel van het Zorgnetwerk Midden-Brabant) bestaat uit organisaties en professionals en uit ervaringsdeskundigen. Zij bieden zorg en geven ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten, in alle levensfasen en op alle levensdomeinen. Alle betrokkenen uit zowel de formele als informele zorg-, hulp- en dienstverlening en vanuit belangenbehartiging werken nauw samen om de zorg aan mensen met NAH en hun omgeving te optimaliseren.