Op dinsdag 21 november verzorgde ZMBR weer een digitale informatiebijeenkomst over het Integraal Zorgakkoord. Directeur Tonny de Groot praatte geïnteresseerde netwerkpartners bij over de stand van zaken IZA in Midden-Brabant.

Tijdens deze bijeenkomst zijn geïnteresseerde netwerkpartners uit de regio bijgepraat over de stand van zaken IZA in Midden-Brabant. Directeur Tonny de Groot vertelde wat er gebeurt is de afgelopen periode, ging in op de stand van zaken regioplan en lichtte de transformatieplannen voor de regio toe.

Een goede bijeenkomst met mooie opkomst en fijne gesprekken was het resultaat.

De presentatie is hier  terug te vinden.