Interview met Floor Bols

ACP is een dynamisch proces en vraagt om teamwork

Voor het Samendraads project ACP is Floor Bols geïnterviewd over haar visie op Advance Care Planning.

Lees meer

14 oktober 2023

Advance Care Planning: kiezen & delen

Het kaartspel kiezen & delen nodigt mensen uit om te praten over belangrijke keuzes in het leven.

Lees meer

humor en creativiteit

Themabijeenkomst Het leven vieren

Wat was het een feestje op woensdag 20 november om bijna 100 belangstellenden te mogen ontvangen op onze themamiddag over […]

Lees meer

20 september

Afscheid van voorzitter Anita Wydoodt

Het algemeen bestuur van Zorgnetwerk Midden-Brabant nam op woensdag 20 september tijdens de algemene bestuursvergadering afscheid van onze gewaardeerde voorzitter […]

Lees meer

25 september 2023

Informatiebijeenkomst IZA

Op maandag 25 september verzorgde ZMBR weer een digitale informatiebijeenkomst over het Integraal Zorgakkoord. Directeur Tonny de Groot praatte geïnteresseerde […]

Lees meer

Wereld Alzheimer Dag 2023

Alle collega’s van het Zorgnetwerk Midden-Brabant zijn (letterlijk) in beweging gekomen om aandacht te vragen voor Wereld Alzheimer Dag 2023.

Lees meer