VIPP Inzicht en E-overdracht

Subsidies toegekend

De 11de van de 11de was ook voor Zorgnetwerk Midden-Brabant een feestelijke dag: we ontvingen die dag de laatste subsidieverleningsbrief […]

Lees meer

februari 2022

Aanmelden basiscursus palliatieve zorg 2022

Heb jij collega’s die graag een basiscursus palliatieve zorg willen volgen? Of heb je daar zelf behoefte aan? Het Netwerk […]

Lees meer

Bedrijfsarts en huisarts

Film vroegsignalering van jonge mensen met dementie

Nederland telt naar schatting 12.000 jonge mensen met dementie. Daarvan wonen er ongeveer 300 in regio Midden-Brabant. Jong betekent: vóór […]

Lees meer

sociaal domein en zorgdomein

Derde webinar Zorgen doen we samen

Donderdag 25 november houden we van 12.15 tot 13.00 uur het derde webinar vanuit Zorgen doen we samen. Het thema […]

Lees meer

Client en mantelzorger

Film vroegsignalering van dementie bij jonge mensen

Nederland telt naar schatting 12.000 jonge mensen met dementie. Daarvan wonen er ongeveer 300 in regio Midden-Brabant.

Lees meer