Het palliatief consultatieteam regio Tilburg e.o. is op woensdag 26 juni officieel gestart. Dit is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant.

Dit team, bereikbaar via telefoonnummer (0900) 2971 616, staat op werkdagen klaar voor hulp, steun en palliatief advies. ’s Avonds en ’s nachts wordt er landelijk waargenomen. De dienst is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg. Zij kunnen bij dit team terecht met vragen over:

 • moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst en depressie;
 • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie;
 • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze;
 • problemen op existentieel of spiritueel gebied;
 • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

De consulenten

 • Paul Vogelaar, palliatief verpleegkundige
 • Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Mirjam Broes, huisarts
 • Floor Bols, specialist ouderengeneeskunde
 • Suzanne Opheij, specialist ouderengeneeskunde
 • Marian Fagel, specialist ouderengeneeskunde
 • Giel Neijens, specialist ouderengeneeskunde
 • Huub Berden, huisarts
 • Peter Engelenburg, huisarts