De pilotfase van het theehuismoment in Heusden is afgerond. Goed nieuws: dit initiatief vanuit de cop bouwen aan vertrouwen is nu structureel ingebed in Heusden.

Projectleider Bouwen aan Vertrouwen Chayenna van de Pol: “Na een pilotfase van een jaar kijken we terug op een leerzame periode. De samenwerking met de Turkse gemeenschap is verbeterd en daarmee is een waardevolle stap gezet in de zorg voor Nederlanders met een niet-westerse migranten afkomst en dementie.” Er zijn in de periode 2016-2017 5 theehuisbijeenkomsten geweest waarvan ook de organisatie veel heeft geleerd. De kracht zit ‘m voornamelijk in het kleine genieten, tevreden zijn met de kleine ontwikkelingen.

Succesverhaal

De gemeente Heusden heeft de pilotfase als een succes ervaren en wil er structureel mee doorgaan. “We zijn trots op dit succesverhaal”, zegt Chayenna, “niet alleen wij als professionals. Denk ook aan de sleutelfiguren die hard hebben gewerkt om beweging te krijgen binnen de gemeenschap. Mensen die we beschouwen als deskundigen. Alles wat er is geleerd in deze pilot zien we als waardevolle bagage en nemen we mee naar de uitrol in de andere 8 dementievriendelijke gemeenten, om zo van elkaar te leren en een olievlekwerking op gang te brengen.”

Plannen voor 2018

Er volgen in 2018 3 theehuismomenten in Heusden. Daarnaast staat de gemeente Tilburg centraal in de plannen voor 2018. Daar zijn verschillende organisaties de samenwerking aangegaan (onder meer Thebe, Stichting Schakelring, gemeente Tilburg en het ROC) om dergelijke bijeenkomsten te houden. De focus ligt daar dan op de Marokkaanse- en Hindoestaans-Surinaamse gemeenschap. Studenten van het Sociaal Innovatie Centrum onderzoeken nu de wensen, behoeften en belemmeringen in de zorg voor deze gemeenschap.

Wat heeft de pilot in Heusden geleerd en opgeleverd?

 • Sleutelfiguren zijn noodzakelijk. Zonder sleutelfiguren wordt de gemeenschap in de gemeente Heusden zeer moeizaam tot niet bereikt, waardoor de opkomst minimaal is en de interventies als niet geslaagd kan worden beschouwd.
 • Zorg dat er bij voorlichtingsbijeenkomsten er gebruik gemaakt wordt van vertalingen zodat ook of juist de oudere mensen die de taal niet spreken bereikt worden.
 • Zorg dat er vertalers zijn om schriftelijk materiaal te vertalen.
 • Zorg dat er voorlichters zijn uit de gemeenschap die enige kennis van dementie, wetgeving etc. hebben, zodat zij een relevante vertaling kunnen maken van een mondelinge presentatie. Alzheimer Nederland kan hier een rol bij spelen.
 • Gebruik van whatsapp-groepen door de sleutelfiguren om mensen uit te nodigen in plaats van oproepen zetten in plaatselijk huis-aan-huisbladen.
 • Vrijwilligers/sleutelfiguren voor het theehuisproject zijn van de leeftijdscategorie 35/45 jaar. Zij zorgen voor hun gezin en/of zijn afhankelijk van een betaalde baan. Zoals voor veel werkeloze vrijwilligers geldt, stoppen ze veelal met het vrijwilligerswerk op het moment dat ze weer werk hebben gevonden. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn, want dit is een risico voor de interventie.
 • Het is belangrijk om voor een locatie te kiezen die laagdrempelig en bekend is bij de gemeenschap. In de gemeente Heusden is gekozen voor de moskee. Het voordeel van de moskee is dat daar, tijdens een theehuismomenten, altijd mensen vanuit de gemeenschap aanwezig zijn die spontaan het theehuis bezoeken.
 • De gemeenschap binnen de moskee in de gemeente Heusden vindt het belangrijk om aan tafel te zitten met instanties zoals de gemeente, want dat geeft aanzien en status.
 • Het is belangrijk om een contactpersoon te hebben vanuit de moskee. Houd er rekening mee dat deze contactpersoon informatie moet overleggen met zijn/haar meerderen. Hierdoor neemt afspraken maken meer tijd in beslag.
 • Houd rekening met feestdagen die bij een bepaalde cultuur/gemeenschap horen met de planning van interventies.
 • Het is belangrijk dat er in een kerngroep en werkgroep een vrijwilligersorganisatie vertegenwoordigd is die kennis heeft van het aantrekken en behouden van vrijwilligers/sleutelfiguren. Dit is noodzakelijk omdat de cop Bouwen aan vertrouwen valt of staat met sleutelfiguren.
 • Een draaiboek voor de opzet van een theehuis.
 • Een overzicht van de doelgroepen migranten in de gemeenten van de regio Midden-Brabant.