voor Ketenbrede aanpak stimuleren zelfredzaamheid

Vacature: programmamanager ‘Ketenbrede aanpak stimuleren zelfredzaamheid’ Midden-Brabant. Het gaat om een functie van gemiddeld 12 √† 16 uur per week voor een periode van 2 jaar (loondienst/detachering/zzp).

In Midden-Brabant wordt domeinoverstijgend actief samengewerkt aan de Juiste Zorg op de Juiste Plaats voor de (kwetsbare) ouderen. Vanuit de hele keten willen we (kwetsbare) ouderen zo goed mogelijk ondersteunen en empoweren. Zodat zij zo lang mogelijk eigen regie houden en alleen van professionele zorg gebruikmaken als dat echt nodig is. Zodat zij (zo lang mogelijk) zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kwaliteit van leven ervaren. Dit vraagt niet alleen een cultuuromslag bij de burgers maar ook bij de professionals in de hele keten. Hiertoe is binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant¬† het programma ‘Ketenbrede aanpak stimuleren zelfredzaamheid bij (kwetsbare) ouderen’ opgezet. Voor de uitvoering van dit programma zijn wij op zoek naar een programmamanager.

Bekijk de volledige vacaturetekst >