mooie stimulans om verder te gaan

Het project ‘warme overdracht’ ontving donderdag 28 november een eervolle vermelding bij de CZ Zorgprijs.

Thebe diende het project in. Het CZ Fonds reikt jaarlijks de CZ Zorgprijs > uit om vernieuwende projecten rond een specifiek thema te bevorderen. Met het thema ‘Klantwens centraal’ ging het CZ Fonds dit jaar op zoek naar creatieve ideeën en oplossingen die bijdragen aan een beter welbevinden van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg. Cordaan won de CZ Zorgprijs 2019 met het project ‘Kleurrijke communicatie CVA patiënten’.

Pilot uitgerold

De eervolle vermelding voor het project ‘warme overdracht’ is een mooie stimulans om verder te gaan. In dit project werken het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Thebe Wijkverpleging samen om te kijken hoe je kwetsbare, oudere patiënten het best kunt helpen als zij na een opname in het ziekenhuis weer naar huis gaan. Wat in 2017 als een pilot begon op de afdeling geriatrie, wordt inmiddels stap voor stap uitgerold over heel Midden-Brabant en is onderdeel van het programma Doorstroom van het Zorgnetwerk Midden-Brabant.

Juryrapport

Het juryrapport meldt: ‘Overdracht van zorg van ziekenhuis naar zorg thuis loopt niet altijd goed. Er is niet altijd samenhang en continuïteit. Het idee is goede zorg te waarborgen door een ‘warme overdracht’ voorafgaand aan het ontslag. Een simpele en logische, maar vooral zeer relevante en waardevolle oplossing voor een goede overdracht t.b.v. de patiënt en zijn netwerk. De jury vindt het een belangrijk en actueel thema gezien het hoog aantal onnodige heropnames onder oudere patiënten met vaak complicaties als gevolg en onrust bij de cliënt en diens netwerk. Een goed initiatief, waarvan de jury bij de bespreking zich herhaaldelijk afvroeg waarom dit al niet standaard tussen alle ziekenhuizen en wijkverpleging in Nederland op deze wijze wordt uitgevoerd. “Het is toch eigenlijk te gek dat dit anno 2019 nog niet is geregeld!”, was een uitroep van 1 van de juryleden. In die zin heeft dit project een signaalfunctie. Met de eervolle vermelding hoopt de jury te bereiken dat de aandacht voor de warme overdracht van ziekenhuis naar zorg thuis breed wordt gedeeld en meer praktijk wordt zodat zorg optimaal aansluit bij de behoeften van cliënten en hun netwerk.’