Eind 2021 is voor de regio Midden-Brabant een raamovereenkomst voor de uitvoering van voorbehouden handelingen in werking getreden. Ter ondersteuning van de communicatie is een animatiefilmpje gemaakt.

Dit is op initiatief van een werkgroep met vertegenwoordigers van artsen: het ETZ (Elisabeth-TweeStedenZiekenhuis) en PrimaCura (huisartsenzorg Midden-Brabant) en van organisaties die wijkverpleging bieden: Het Laar (Tilburg) en Thebe (Midden-Brabant). Ondersteuning is geboden vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant, waar deze organisaties bij zijn aangesloten. 

De overeenkomst is gebaseerd op het model uit de ‘Handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging’ van Actiz, Zorgthuisnl, LHV en Verenso. De raamovereenkomst is ondertekend door zeventien VV&T-organisaties, vier huisartsenzorggroepen en het ETZ. 

Schriftelijke of mondelinge overdracht

Een belangrijk aspect is de mogelijkheid om in samenspraak te kiezen voor een schriftelijke of mondelinge opdracht. De arts en verpleegkundige of verzorgende bepalen op het moment van de opdracht samen welke vorm het meest wenselijk en passend is.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie en bekijk het filmpje:

Vragen?  Neem contact op met Jan Lam