Rapport mantelzorgers en dementie Midden-Brabant.

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen zij aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten hen om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg. Het rapport over mantelzorgers van mensen met dementie in Midden-Brabant is te vinden op de site van ZMBR onder het onderdeel ‘Informatie vanuit Midden-Brabant’. Ook is er een begrijpelijke infographic bijgevoegd. Het Dementienetwerk gaat in 2023 aan de slag met de verbeterpunten uit dit rapport.