29 juni 2023

Op donderdag 29 juni 2023 is het Regiobeeld Midden-Brabant ondertekend. De ondertekening was het officiƫle startschot voor de verdere samenwerking tussen zorg, welzijn, gemeenten, zorgverzekeraars en inwoners zelf om samen de beweging van zorg naar gezondheid en preventie vorm te geven.

Het Regiobeeld laat onder meer zien dat onder kwetsbare ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen met psychische klachten de zorgvraag zal toenemen. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat voor hen kan zorgen, af. Dit geldt voor zowel professionele zorgverleners als voor mantelzorgers. Het Regiobeeld onderstreept het belang van een gezamenlijke inzet op (positieve) gezondheid, preventie en eigen regie.

Naar regioplan

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat regionale partijen een regiobeeld opstellen en/of actualiseren. Met de oplevering van het Regiobeeld zijn we klaar met de eerste stap vanuit het IZA. Het is een ijkpunt, geen eindpunt. De volgende stap is het uitwerken van het Regiobeeld naar een Regioplan, waarin de prioritaire opgaven voor onze regio verwoord zijn (uiterlijk 31 december gereed). Daarnaast zijn er inmiddels – vooruitlopend op het regioplan – ook al enkele transformatieplannen (snelle toets) ingediend.

Het Regiobeeld Midden-Brabant staat op dejuistezorgopdejuisteplek.nl.