electronische uitwisseling van info

Met de oprichting van RSO Midden-Brabant onder de vlag van het Zorgnetwerk heeft ook onze regio een belangrijke stap gemaakt om de elektronische uitwisseling van informatie met elkaar te gaan verbeteren.

RSO Midden-Brabant is toegetreden tot RSO Nederland en werkt daarin samen met andere RSO’s, zoals REN in West-Brabant en in Oost-Brabant het RZCC.

Wat is een RSO?

Een RSO is een regionale samenwerkingsorganisatie op het gebied van ICT met als doel: het verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg in de regio door elektronische informatie-uitwisseling. Een RSO kan zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau functioneren. RSO’s spelen een cruciale rol bij de implementatie van landelijke initiatieven op het gebied van digitalisering in de zorg. VWS stelt bovendien financiële middelen beschikbaar via RSO Nederland.

E-overdracht

RSO Midden-Brabant gaat aan de slag met de vierde programmalijn van de regiovisie, namelijk regionale gegevensuitwisseling én onderbouwing met data. De eerste ambitie is het programma ‘e-overdracht’. Dit programma heeft als doel: de juiste informatie met betrekking tot de verpleegkundige overdracht op elk gewenst moment in de hele keten beschikbaar. We starten met het in kaart brengen van de huidige situatie en initiatieven en zullen aansluiten bij het landelijke versnellingsprogramma gegevensuitwisseling langdurige zorg (VIPP-Care).

Plan van aanpak

De RSO faciliteert bij de afstemming tussen de betrokken leden, andere RSO’s en landelijke programma’s. Komende tijd gebruiken we om de organisatie vorm te geven en een start te maken met dit eerste programma in de vorm van het schrijven van een plan van aanpak.