De inrichting van crisisteams en coronastraten, overplaatsingen, digitale ondersteuning: er is ongelooflijk veel gebeurd sinds de eerste coronapatiënt afgelopen 27 februari in het ETZ is opgenomen. De bestuursleden van Zorgnetwerk Midden-Brabant kijken terug op de inzet van de zorg in onze regio tijdens de eerste maanden van de coronacrisis.

Onze samenleving staat sinds eind februari op zijn kop. De intelligente lockdown moet verdere verspreiding van het virus voorkomen. Door alle maatregelen was de opgeschaalde IC-capaciteit in de Brabantse ziekenhuizen net voldoende om de patiënten goed op te kunnen vangen, mede dankzij de overplaatsingen van patiënten naar ziekenhuizen buiten Noord-Brabant.

Ondanks de lagere instroom van patiënten blijft de druk op de zorg onveranderd hoog. Stil leed voltrekt zich binnen de muren van verpleeghuizen, waar kwetsbare ouderen geen bezoek kunnen ontvangen en soms in moeilijke omstandigheden overlijden. Dat trekt een grote wissel op de bewoners, hun naasten en de medewerkers. Met de nog steeds beperkte kennis over het virus moet er onder lastige omstandigheden worden gewerkt. Soms met grote zorgen over het wel of niet beschikbaar zijn van voldoende beschermingsmiddelen.

Energieke aanpak

De crisis is in onze regio vanaf het begin energiek aangepakt, met veel creativiteit. De huisartsen hebben zich goed ingesteld op de patiëntenstromen, onder meer via ‘coronastraten’, die ze samen met gemeenten hebben ingericht. Ook zij zien patiënten soms onverwacht snel achteruit gaan, waardoor sommige families heel hard getroffen worden. Thebe heeft de thuiszorg opnieuw ingericht zodat alle cliënten zorg op maat kunnen blijven ontvangen. In alle verpleeghuizen in de regio zijn er creatieve oplossingen gevonden om bewoners en cliënten wat afleiding te geven en ze te ondersteunen. Bij GGZ-Breburg zien ze cliënten die geïsoleerd raken en meer op afstand gezien moeten worden, waarbij veel gebruik gemaakt wordt van digitale ondersteuning.

Crisisteams

Volckaert en Maria-oord richtten een gezamenlijk crisisteam in. Door De Wever en Schakelring zijn extra afdelingen ingericht voor coronapatiënten die uit het ziekenhuis kwamen en niet thuis konden blijven. De ELV-app is hiervoor meteen aangepast. Nu zijn (delen van) deze afdelingen in korte tijd weer gereedgemaakt voor revalidatiepatiënten die van de IC af komen. Ondanks de crisis blijven ze bij Instituut Verbeeten zoveel mogelijk patiënten zien en behandelen. Inmiddels zijn er initiatieven om op aangepaste wijze toch ouderen in de verpleeghuizen en thuis te kunnen bezoeken. De GGD draait overuren met contactonderzoeken en testen. En Libra maakt zich op voor uitgebreide revalidatiezorg voor herstellende patiënten, die hun leven weer moeten gaan oppakken.

Onze ‘Praktijk voor Levensvragen’ heeft een crisisteam ingericht zodat de geestelijk verzorgers ook mensen thuis kunnen bezoeken. De wondconsulenten gingen door met hun consulten, vaak telefonisch. De casemanagers dementie blijven hun cliënten en mantelzorgers ondersteunen, hoewel dat moeilijk is op afstand of als de dagbesteding is weggevallen. Veel vrijwilligers hebben zich gemeld, al dan niet met een zorgdiploma, om bij te springen. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Ook medewerkers op ondersteunende afdelingen worden ingezet, bijvoorbeeld om schoon te maken.

Complimenten inzet

In deze moeilijke omstandigheden laat de zorg in de regio zien waar we voor staat: samenwerking en solidariteit. Daar gaat het in de kern ook om, zoals we vaak via Zorgnetwerk Midden-Brabant benadrukken. Jullie verdienen onze complimenten voor alle inzet! We weten dat we er nog lang niet zijn: samenwerking is meer dan ooit noodzakelijk om het vol te kunnen houden. Gelukkig hebben we een sterk netwerk met gepassioneerde professionals. We hopen op jullie te mogen blijven rekenen. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Het dagelijks bestuur van Zorgnetwerk Midden-Brabant,
(op de foto van links naar rechts) Angela van Liempd (Regionale Coöperatie Huisartsen), voorzitter Anita Wydoodt (Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis) en Marijke Megens (Thebe)