De negen gemeenten in onze regio en zorgverzekeraar VGZ hebben een samenwerkingsagenda opgesteld. Die is op 4 oktober bestuurlijk ondertekend.

De regio krijgt de komende jaren te maken met een groeiend aantal ouderen en chronisch zieken. Daarnaast voorzien de gemeenten en VGZ een krapte op de arbeidsmarkt. We voelen de verantwoordelijkheid om met elkaar deze grote uitdagingen aan te gaan. Daarom hebben onze gemeenten en zorgverzekeraar VGZ een samenwerkingsagenda opgesteld. Die is op 4 oktober bestuurlijk ondertekend.

Vanuit het gezamenlijke streven ‘gezonde en gelukkige inwoners’, pakken zorgverzekeraar VGZ en de Hart van Brabantgemeenten dit samen op. Via de juiste zorg op de juiste plek leveren we een gezamenlijke inspanning om de zorg betaalbaar, duurzaam en toegankelijk te houden, nu en in de toekomst. We zetten ons in om de positieve gezondheid te bevorderen, met extra aandacht voor kwetsbare inwoners met complexe problematiek.

Samenwerkingsagenda

Vanuit deze gezamenlijke visie hebben bestuurders van de Hart van Brabantgemeenten op 4 oktober een regionale samenwerkingsagenda ondertekend met zorgverzekeraar VGZ. Daarbij ligt de focus op ouderenzorg, GGZ en preventie. De samenwerkingsagenda is na een intensief traject tussen de regiogemeenten, verzekeraar en het zorgkantoor VGZ tot stand gekomen. Hierbij zijn ook allerlei partners in het veld betrokken.

Wethouder Rolph Dols, gemeente Tilburg: “In onze regio werken we met vele partners al samen aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning. Met de samenwerkingsagenda willen we deze succesvolle samenwerkingen met nog meer impact voor onze inwoners voortzetten en uitbouwen.”

Initiatieven

Wijkgericht samenwerking, Zorg in Onderwijs en de Taskforce Moeilijk plaatsbaren zijn enkele initiatieven uit de samenwerkingsagenda.
Meer weten? Lees ook het bericht hierover op de site van Tilburg >
Neem contact op met Ellen Struijcken >