WEC MB, Thebe en De Wever

Sinds drie jaar werken Thebe en De Wever samen binnen het wondexpertisecentrum Midden-Brabant (WEC MB). De organisaties zijn continu in beweging om de samenwerking te optimaliseren. Het Zorgnetwerk faciliteert en coördineert de samenwerking tussen de partijen en is hier dus nauw bij betrokken. Per 1 juli is deze samenwerking met een overeenkomst officieel geworden.

De Raden van Bestuur van Thebe en De Wever hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin staan de onderlinge afspraken beschreven. In de praktijk verandert er niet veel, maar het staat nu goed op papier. WEC-medewerkers kunnen nu met wijkteams van Thebe en De Wever samenwerken en in dossiers van beide partijen kijken. Daarnaast is het nu mogelijk om als één team bereikbaarheidsdiensten te draaien. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om te komen tot het punt waar we nu staan.

Partijen betrekken

Het WEC MB wil graag dat alle cliënten met een complexe wond de best mogelijke wondbehandeling krijgen. Dat bereiken ze samen met aandachtsvelders wondzorg en medewerkers in de wijk- en buurtteams. Ook andere partijen in de keten, zoals de huisarts en medisch specialist in het ziekenhuis, worden hierbij betrokken.

Het WEC MB voert de regiefunctie complexe wondzorg (prestatie vanuit de ziektekostenverzekeraar) uit. Daarbij zijn ze onder meer verantwoordelijk voor de registratie van de wondbehandeling en voor de bewaking van de vorderingen in de genezing.  Naast de regiefunctie doen ze ook zelf aan wondbehandeling. Het WEC MB is verder een vraagbaak voor zorgverleners en cliënten. En ze bieden scholing aan medewerkers van Thebe en De Wever en aan andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Mocht je meer willen weten over het WEC MB, neem dan contact op via (088) 117 10 67 of e-mail via wondexpertisecentrum@zmbr.nl
Meer informatie staat ook hier op deze site >