Laag Volume Hoog Complex

Kennisuitwisseling in de langdurige zorg is van groot belang, vooral als het gaat om mensen met zeldzame aandoeningen en een complexe zorgvraag. In 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten dat er een kennisinfrastructuur wordt opgezet voor deze specifieke doelgroepen, bekend als de Laag Volume Hoog Complexe (LVHC) doelgroepen. Deze infrastructuur bestaat uit een landelijk kenniscentrum, diverse regionale expertisecentra (REC) en enkele landelijke doelgroep expertisecentra (DEC). Eén van de doelen hiervan is om kennis en expertise te bundelen en versterken.

Binnen dit kader richten Thebe, Mijzo en De Wever zich op zes van deze LVHC-doelgroepen. Elke organisatie beschikt over specialistische kennis met betrekking tot specifieke doelgroepen. Wij streven ernaar om onze opgebouwde kennis en expertise te delen met samenwerkingspartners in de regio. Daarom hebben we gezamenlijk een overzicht opgesteld waarin u eenvoudig kunt zien welke organisatie specialistische kennis heeft over een bepaalde doelgroep.

Dit overzicht biedt een beschrijving van de doelgroep, inclusief in- en exclusiecriteria voor specialistische woonafdelingen, en contactgegevens om vragen te stellen of advies in te winnen.

Wij denken dat dit overzicht met name interessant is voor verwijzers. Daarom willen we u vragen om dit overzicht binnen uw organisatie te verspreiden onder zorgadviseurs, behandelaars en andere geïnteresseerden die met deze doelgroepen te maken hebben.

U kunt het overzicht vinden via de volgende link: Overzicht specialistische doelgroepen Thebe, Mijzo en De Wever.

Wij zijn ervan overtuigd dat het delen van kennis en expertise een positieve bijdrage levert aan de zorg voor deze specifieke doelgroepen en wij hopen dat dit overzicht daaraan bijdraagt.

Namens Marielle Peeters (Mijzo), Simone van Aard (Thebe) en Cantal van Vliet (De Wever),