Het regioteam Jonge Mensen met Dementie heeft weer flinke stappen gezet op 2 zorginhoudelijke thema’s voor de doelgroep. Het gaat om vroegsignalering en VergetenTalent.

Hoe eerder een arts de diagnose dementie kan stellen bij jongere mensen, hoe beter. Het gaat dan om mensen die voor hun 65ste ziekteverschijnselen hebben. Wat hebben de artsen nodig om dementie bij jonge mensen te herkennen? Dat is een werkgroep van het regioteam momenteel aan het onderzoeken.

Interviews

Renske Timmers werkt als verpleegkundig specialist jonge mensen met dementie bij De Wever. Zij is daarnaast actieonderzoeker bij dit Unicity 2 onderzoek. Dat onderzoek is net gestart. Het is een samenwerking met Ukon en Vilans.

Timmers: “Doel is om de zorg voor jonge mensen met dementie in de breedste zin te verbeteren. De eerste stap van het onderzoek is het houden van interviews met huisartsen, bedrijfsartsen en POH-ers. Centrale vraag: Wat hebben jullie nodig om bij jongere mensen eerder de diagnose dementie te stellen? Vooralsnog duurt dat 4 tot 6 jaar. We zien dat graag gehalveerd.”

Ze nam al 10 van de 14 interviews af. In steden en dorpen, bij mannen en vrouwen, jong en ouder. Ze ziet al een rode draad: “Huisartsen weten niet wat ze nodig hebben om dementie bij jonge mensen sneller in beeld te krijgen. Het is echt een heel andere tak van sport dan dementie bij oudere mensen. Daarbij: het komt zo weinig voor. Daarom zien ze bijscholen niet direct als oplossing voor het vroeger signaleren van dementie op jonge leeftijd.”

Wat wél? Dat is aan de werkgroep om nader te onderzoeken op basis van de conclusie(s) van de interviews. Wordt vervolgd.

VergetenTalent

Inmiddels startte in Midden-Brabant het programma VergetenTalent. Dat biedt aan jonge mensen met geheugenproblemen de mogelijkheid om via vrijwilligerswerk te blijven deelnemen aan de maatschappij. Dat gebeurt door uit te gaan van hun kracht en talent.

De doelen van VergetenTalent zijn:

  • benutten, het appel doen of ontdekken van kracht en talenten om actief deel te nemen aan de maatschappij;
  • behoud van eigenwaarde, zelfstandigheid, nuttig voelen en eigen regie draagt bij aan zo lang mogelijk blijven functioneren in eigen (vrijwilligers)werk omgeving;
  • op maat blijvend aansluiten bij kennis en vaardigheden om actief deel te blijven nemen aan de maatschappij.

Annelein van Sluijs is programmamanager Dementie bij het DOT van De Wever. Ze vertelt: “Casemanagers dementie kregen de vraag of ze willen zoeken naar mensen die hiervoor geschikt zijn. We zoeken naar individuele plaatsen voor de vrijwilligers, bij wijze van dagbesteding. Denk aan werken bij een kleinschalig bedrijf. Zoals een kwekerij of een fietsenmaker of een maatschappelijke organisatie.”

Maatwerk

Bij de locatie Hazelaar van De Wever doen nu 2 jonge mensen met dementie vrijwilligerswerk. De ene helpt met koffie schenken op de afdelingen. De ander ondersteunt bij activiteiten. De invulling van het vrijwilligerswerk is maatwerk. Het is goed om te kijken waar iemand interesse in heeft en of alle randvoorwaarden ook passen. Denk aan veiligheid, structuur en vervoer. De werkgroep heeft een duidelijk schema gemaakt. Daaruit blijkt duidelijk werk soort welk bij welk soort persoon past naar gelang de fase van de ziekte. Meer informatie bij Annelein van Sluijs >