De bijscholing van zorgverleners palliatieve zorg gaat van start.

De bijscholing van zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg is een speerpunt voor dit en komend jaar van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. In de praktijk blijkt dat er nog onvoldoende, algemene kennis is van palliatieve zorg. Om de bijscholing mogelijk te maken, is er in 2017 aandacht besteed aan het actueel maken van de B-learning voor niveau 3. Dit is een scholing die werkt volgens de principes elektronisch leren en contactonderwijs. Daarnaast is er een scholing geschreven voor niveau 4, 5 en 6 (6 is nog niet afgestudeerd). De uitnodiging naar alle betrokken organisaties is de deur uit. Inmiddels hebben zich 9 zorgverleners aangemeld voor deze scholing.

Basiscursus

We hopen snel te kunnen starten met 16 kandidaten die de basiscursus palliatieve scholing willen volgen. Deze scholing gaat uit van het principe palliatief redeneren en biedt een bijdrage aan het professionaliseren van de zorgverleners.