PR voor het Palliatief Advies Team

Het PAT stáát inmiddels als een huis met de deuren open. Wagenwijd open voor medisch specialisten, zaalartsen en verpleegkundigen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Nu nog zorgen dat zij de weg vinden naar dit Palliatief Advies Team. Zodat het nog toegankelijker wordt voor (zaal)artsen, specialisten en verpleegkundigen om ervan gebruik te maken, zodat de kwaliteit van leven voor patiënten verbetert.

Ook na de fusie tussen het St. Elisabeth en het TweeStedenZiekenhuis waren er al palliatieve teams werkzaam op de verschillende locaties. Op de ene plek deden ze het zus en op de andere plek zo, veelal door gedreven mensen die het er graag bij deden. Ondanks hun inzet kon het beter. Adriana de Graaff van het Zorgnetwerk Midden-Brabant: “Het PAT is onderdeel van het ETZ, waar Rita Arts zorgmanager is. Daarnaast is zij voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg > Zij merkte dat het vanuit ons netwerk niet lukte om ervoor te zorgen dat patiënten in een eerdere fase al ‘gemarkeerd’ (opgemerkt) worden als palliatief om op tijd de beste zorg te kunnen krijgen die aansluit op hun behoeften. De optie van palliatieve zorg kwam gewoon vaak te láát. Dat signaal heeft Rita opgepakt door vorig jaar 2 mensen aan te nemen, exclusief voor het PAT. Daar zijn wij heel erg blij mee. Want palliatieve zorg en de verbetering daarvan is hét speerpunt de komende jaren van het netwerk!”

Voor ondersteuning en advies

Het PAT bestaat uit Lieke Bertens (foto rechts, verpleegkundig consulent) en Cobie van Beuzekom (foto links, verpleegkundig specialist) plus een achterban van medisch specialisten in de ‘eerste schil’. Denk aan een oncoloog, geriater en specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast is er nog een groot netwerk dat het PAT kan inschakelen, de tweede schil, onder wie geestelijk verzorgers, psychologen, maatschappelijk werkers, anesthesiologen en apothekers. Lieke en Cobie verzorgen de consulten bij de patiënt aan het bed. Daarna wordt er in samenspraak met een arts van het PAT een adviesbeleid opgesteld. Het PAT neemt de zorg dus niet over, maar ondersteunt en adviseert artsen en verpleegkundigen. Doel is het het verbeteren van kwaliteit van leven van de patiënt.

PR voor het PAT

Lieke: “We willen dat zoveel mogelijk artsen en verpleegkundigen van het PAT afweten. PR voor het PAT dus. Tijdens het scholingsprogramma voor nieuw aangenomen verpleegkundigen komt het PAT aan de orde; we informeren zaalartsen, verpleegkundigen en studenten via het Leerhuis (de afdeling van het ETZ voor de verschillende activiteiten op het gebied van opleiding en wetenschap) tijdens de introductiedagen. We willen dat de medisch specialisten van onze achterban ándere medisch specialisten gaan scholen vanuit het PAT. Goed nieuws: het blijkt dat elke afdeling wel een verpleegkundige heeft met palliatieve zorg als aandachtspunt. Deze mensen vervullen op de afdelingen een soort van ambassadeursrol om meer bekendheid aan het PAT te geven.”

Het moeilijke gesprek aangaan

Lieke vervolgt: “We kijken met een andere bril naar patiënten dan zeg 15 jaar geleden. Kwaliteit van leven staat nu voorop. Dat kan inhouden dat niet behandelen soms gewoon de beste of enige optie is voor een patiënt. Dat betekent dat je het moeilijke gesprek aangaat en samen met de patiënt op zoek gaat naar wat voor hem of haar kwaliteit van leven inhoudt. Ook los van het medische aspect. Op die manier kun je mensen (een groot deel van) de regie teruggeven, waardoor ze weer zeggenschap hebben. Of iemand toe is aan zo’n gesprek en ervoor open staat? Dat signaal moet komen vanuit de verpleegkundigen. Die staan elke dag aan het bed van de patiënt. Zij merken het als iemand alsmaar kwetsbaarder raakt, fragieler en soms vaker dan gebruikelijk wordt opgenomen. Of zij horen het gewoon rechtstreeks: “Ik wil echt niet voor de derde keer chemo.” Dat zijn nou duidelijk van die momenten waarop het PAT van dienst kan zijn. En dat is vaak nog vóór de terminale fase. Dat besef willen we graag tussen ieders oren krijgen!”

Fotografie: ETZ – afdeling Fotografie en Film – Maria van der Heyden