Regiovisie Zorgnetwerk Midden-Brabant 2020-2024

‘Sterke schakels in zorg’. Zo heet de nieuwe regiovisie van het Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR). De leden van het Algemeen Bestuur van ZMBR hebben het afgelopen jaar gewerkt aan deze visie. Die is nu klaar en kan worden gedeeld.

Het is een actiegerichte visie. Die wordt verder aangevuld en ingericht in dialoog met alle geledingen binnen ZMBR en haar stakeholders. Zodat we in sterke regionale verbinding kunnen blijven werken aan goede en passende zorg.
Download de regiovisie >