“Ik had nog nooit van palliatieve zorg gehoord. Maar we hebben allemaal wel eens te maken gehad met ziekte en overlijden van een familielid. Het lijkt misschien een moeilijk onderwerp maar we hebben ontzettend veel zin om met deze vraag aan de slag te gaan!” Aldus een Avans-student.

Zo maar een voorbeeld van de reacties op onze vraag voor de Innovatiestudio van Avans Hogeschool: 12 studenten gingen begin februari in multidisciplinaire groepjes 2 weken aan de slag om voor het Netwerk Palliatieve Zorg een interactief concept te ontwikkelen. Doel: medewerkers in de zorg met elkaar in gesprek brengen over signaleren en markeren van de palliatieve zorgfase.

Aanleiding

Tijdig in gesprek gaan over het levenseinde kan van grote betekenis zijn voor de kwaliteit van leven in de laatste fase van een ongeneselijke ziekte. Toch ervaren veel zorgprofessionals een drempel om dit gesprek aan te gaan. Tijd is een factor, maar ook de emotionele lading van het onderwerp maakt het moeilijk om een gesprek te starten. Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg promoot een tiental ambassadeurs het levensfasegesprek als een essentieel onderdeel van goede palliatieve zorg. Dat doen zij onder andere door het verzorgen van presentaties en casusbesprekingen voor hun collega’s. Dit levert vaak goede gesprekken op en vergroot het bewustzijn van collega’s, maar de drempel om vervolgens daadwerkelijk het gesprek aan te gaan blijft te groot. “Hoe begin je een gesprek over het levenseinde met iemand die nog lang niet klaar is om afscheid te nemen?” We vroegen studenten van Avans Hogeschool om ons te inspireren bij de zoektocht naar een oplossing voor deze uitdaging.

Creatief proces

Wat kun je verwachten van studenten business IT, mens en techniek, commerciële economie, industrieel ontwerp, bouwkunde, integrale veiligheid, werktuigbouw, leisure management, communicatie en multimedia? Wij wisten het niet, en ook de uitdaging om een creatief proces volledig online uit te voeren was bijzonder. Na een gezamenlijke kick-off gingen de twaalf studenten in drie groepjes aan de slag met het analyseren van context van de vraag en het genereren van ideeën voor oplossingen. In twee weken tijd deelden de groepjes drie keer de tussenstand met ons als opdrachtgever om daarna nog enthousiaster met onze feedback verder te bouwen aan hun concepten.

Inspirerend resultaat

De resultaten van twee weken intensief samenwerken met elkaar en met collega’s uit het netwerk palliatieve zorg zijn boven verwachting, verrassend en ontzettend inspirerend. Waar we als zorgprofessionals toch al snel denken aan een PowerPoint presentatie en casusbespreking, hebben de studenten ons weten te inspireren om uit deze standaard route te stappen. De oplossingen die zij bedachten varieerden van digitale bezorgheidsmeter, tot een theezakje met de vraag van de dag en een dobbelsteen met de zes gouden vragen voor een gesprek over wat belangrijk is in de laatste fase van iemands leven. Stuk voor stuk oplossingen die ons prikkelen om vaker en eerder het gesprek aan te gaan over de vragen die er echt toe doen. Heel bruikbaar is de verbinding die alle groepjes maakten tussen offline en online oplossingen om zo zorgprofessionals laagdrempelig tot actie uit te nodigen. De komende tijd gaan we binnen het netwerk nadenken over de mogelijkheden om één of meer van ontwikkelde ideeën te realiseren.