De pilot in Heusden met voorlichting over dementie binnen de Turkse gemeente heeft veel interesse gewekt bij andere regiogemeenten. Er is nu een stuurgroep opgericht waarin de verschillende organisaties overkoepelend samenwerken.

Deze stuurgroep heeft voornamelijk als taak ervoor te zorgen dat Bouwen aan Vertrouwen als een olievlek wordt doorontwikkeld binnen de 9 dementievriendelijke gemeenten in de regio Midden-Brabant. De stuurgroep komt ongeveer viermaal per jaar samen. De stuurgroepleden zorgen ervoor dat informatie/leermomenten vanuit Heusden met elkaar worden gedeeld en de geleerde lessen worden gebruikt in andere gemeenten. Daarnaast neemt de stuurgroep het initiatief om de cop uit te rollen naar een volgende gemeente (bijvoorbeeld van Heusden naar Tilburg). Verder onderhoudt de stuurgroep het contact voor onderzoek van studenten over het onderwerp.

Kern- en werkgroep

De stuurgroepleden stellen per gemeente een kerngroep samen en deelt daarmee ervaringen om mee verder te gaan in de praktijk op gemeentelijk niveau. Die kerngroepen bestaan uit actieve organisaties binnen die gemeente om de cop op gemeenteniveau door te ontwikkelen. Dat leidt weer tot een werkgroep die er uitvoerend mee aan de slag kan gaan.

De stuurgroepleden

  • Chantal Martens vanuit de 9 dementievriendelijke gemeenten. Zij is werkzaam bij gemeente Heusden.
  • Ron Koevoets vanuit Contour de Twern.
  • Harri Aarts vanuit Alzheimer Nederland.
  • Elise Boone vanuit de Brabantse proeftuin dementie.
  • Chayenna van de Pol (projectleider cop bouwen aan vertrouwen) vanuit Schakelring.